Legionella infectie route

 

Hoe worden we ziek van de legionellabacterie? In dit artikel bespreken we de bacterie Legionella pneumophila en hoe deze ons ziek kan maken via een vierstaps Legionella infectie route.

Legionella pneumophila

Legionella pneumophila, hierna Legionella, kan twee soorten ziektes veroorzaken die twee tot tien dagen na blootstelling optreden. Eén daarvan is de veteranenziekte, een mogelijk levensbedreigende longontsteking. De andere ziekte is Pontiac Fever die zijn naam kreeg na de uitbraak in 1968 in Pontiac, Michigan. Pontiac Fever is een griepachtige ziekte die niet-dodelijk is.

Legionella Infectie Route

#1 – aanwezig in een drinkwaterinstallatie

De eerste stap in de infectie route is natuurlijk de aanwezigheid van Legionella pneumophila in een drinkwaterinstallatie. Gunstige omstandigheden voor de bacteriegroei worden kritisch beïnvloed door temperatuur en waterstroming. De bacteriën gedijen bij temperaturen tussen 20 C en 45 C en groeien het best in stilstaand water.

#2 – zwakker immuunsysteem

De tweede stap hangt af van het immuunsysteem van mensen. Mensen met een verminderde weerstand zijn gevoeliger, zoals ouderen, jonge kinderen, mannen en rokers. 75-85% van de ziektegevallen is 50 jaar of ouder en mannen hebben drie keer zoveel kans om ziek te worden.

#3 – inademing

De derde cruciale stap is het inademen van de Legionella pneumophila-bacterie. Dit betekent dat de bacteriën in fijne druppeltjes zitten die worden verneveld. Douches, sprinklers, airconditioning, bubbelbaden, sauna’s en dergelijke vormen een potentieel risico. Verslikken in besmet water, waardoor water de longen binnendringt, kan ook ziekte veroorzaken.

#4 – Legionella bereikt de longblaasjes

De vierde stap in de infectie route treedt op wanneer de Legionella-bacterie de longblaasjes in de longen bereikt. De longblaasjes zijn de kleine luchtzakjes van de longen waardoor de bacteriën de bloedbaan kunnen binnendringen en Legionairsziekte of Pontiac Fever kunnen veroorzaken.

In 2018 was er een recordhoeveelheid Legionella-gerelateerde ziektegevallen in Nederland – 561 mensen werden besmet en 31 besmettingen hadden een dodelijke afloop. Om deze hoge aantallen terug te dringen, beginnen wij bij #1, de aanwezigheid van Legionella in onze drinkwaterinstallaties. Met het ICA systeem zorgen we voor 100% Legionella-veilige waterinstallaties, binnen 1 jaar gegarandeerd.

Heeft u vragen over de Legionella infectie route of het ICA systeem? Neem contact met ons op!

Bronnen

Brundrett, G., W. (2003). Preventing Legionellosis; is your action plan completed?, Facilities ;21(11-22):275-279

Smith, J., T. (2016) . Waterborne Pathogens & Proactive Prevention. IAPMO Education and Business Conference, Las Vegas.

The New York Times. (August 1st, 2006). In Philadelphia 30 Years Ago, an Eruption of Illness and Fear.

Van Kenhove, E. (2018). Coupled Thermohydraulic and Biologic Modelling of Legionella Pneumophila Proliferation in Domestic Hot Water Systems (Doctoral dissertation, Ghent University).

WHO (World Health Organization). (June, 2016). Legionellosis fact sheet. Retrieved on May 16, 2017 from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/en/