Kwetsbare bewoners lopen meer risico met legionella besmet te worden door de kromme wet- en regelgeving voor Legionellapreventie. Tijdens de beantwoording van de kamervragen op 29 januari erkende Minister Cora van Nieuwenhuizen dit risico en laat de wet aanpassen. In deze nieuwsbrief informeren we u over deze situatie en wat er gaat veranderen in de wet.

Geen koper zilver installaties voor ouderen in seniorencomplexen?

Steeds vaker hebben ouderen de behoefte om zelfstandig te wonen. Hierdoor is de landelijke trend ontstaan waarin verzorgingstehuizen worden veranderd naar seniorencomplexen of serviceflats. Voor deze locaties geldt dat ze niet meer als prioritaire locatie worden erkend met als gevolg dat de legionellapreventie regels niet meer van toepassing zijn. De regelgeving voor legionellapreventie bepaalt dat koper zilver ionisatie alleen mag worden ingezet bij prioritaire locaties. Na jarenlang legionella veilig te zijn middels koper zilver ionisatie moesten seniorencomplexen het systeem verwijderen of anders een hoge boete betalen aan de ILT. Dit zorgt voor een vreemde situatie waarbij de veiligheid van kwetsbare ouderen op het spel wordt gezet.

Legionella risico’s worden aangepakt door de Minister

De verhoogde risico’s heeft de Minister erkent: “Bescherming van inwoners tegen legionella acht ik van groot belang. Er is echter een ontwikkeling dat koperzilverapparatuur als enige oplossing wordt gezien om legionella te voorkomen (…) vanwege de ontwikkeling naar nieuwe zorgsystemen werk ik aan een wijziging van regelgeving om dit soort situaties te voorkomen.” – aldus, Minister I&W Cora van Nieuwenhuizen.

Ruimer begrip van prioritaire locaties

Eergisteren heeft de Minister aangegeven een wijziging in de Legionellapreventie regelgeving in gang te zetten. Hierbij wordt de lijst met prioritaire lijst uitgebreid met zorgwoningen waar medische zorg wordt verleend. De nieuwe versie van “Indeling waterinstallaties naar de mate van risico op Legionella” zal volgende maand worden gepubliceerd. Voor eventuele boetes aan seniorencomplexen met koper zilver installaties vraagt de Minister aan de ILT om afwachtend op te treden.

Goed nieuws dat ook onze ouderen in seniorencomplexen van Legionella veilig water kunnen genieten middels koper zilver ionisatie!

Meer info over deze wetsverandering? Lees hier de kamerbrief.

Of bent u benieuwd of uw locatie in aanmerking komt voor koper zilver ionisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!