“In veel, vooral oudere gebouwen waar senioren wonen is legionella een hardnekkig probleem. Het toepassen van koper-zilverionisatie is vaak het laatste redmiddel om het pand legionellavrij te houden.” – ZEMBLA, BNNVARA


De regelgeving voor legionellapreventie bepaalt dat koper zilver ionisatie alleen mag worden ingezet bij prioritaire locaties. De landelijke trend waarin verzorgingshuizen worden veranderd naar serviceflats of seniorencomplexen, zorgt ervoor dat deze gebouwen worden omgezet van prioritair naar niet-prioritair. Na jarenlang legionella vrij te zijn middels koper zilver ionisatie, moeten deze installaties verwijderd worden. Hierdoor lopen kwetsbare bewoners meer risico met legionella besmet te worden.

Directeur Peter Boerenfijn van Woningcorporatie Habion in ZEMBLA​ reageerd: “Ik vind dit echt een principiële discussie. Het gaat om veiligheid van mensen.” Minister van Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor het beleid voor legionellapreventie: “Als daar in wet- en regelgeving dingen krom in elkaar zitten, dan moeten we daarnaar kijken en moeten we dat aanpakken. Op basis van dit signaal ga ik dat zeker onderzoeken.”

ATECA zet zich al jaren in voor verandering in de wet- en regelgeving van Legionellapreventie, zodat we de meest kwetsbare mensen voldoende kunnen beschermen. Zal er verandering komen in deze kromme wet? Tip voor vanavond:

ZEMBLA UITZENDING – De jacht op legionella, woensdag 12 december om 21:15 uur bij BNNVARA op NPO2