Wanneer er in een drinkwaterinstallatie een Legionellabesmetting wordt geconstateerd moet deze bacterie worden bestreden. De bestrijding kan op verschillende manieren gebeuren. Klik hier voor een overzichtelijke tabel.

Thermisch beheer heeft vanuit de overheid de voorkeur. Als dit niet werkt, mag overgegaan worden op andere Legionella preventie technieken. Het idee hierachter is een gunstige temperatuur voor de groei van Legionellabacteriën in de gehele drinkwaterinstallatie te voorkomen. Koud water moet mag niet warmer zijn dan 25°C (bij voorkeur onder de 20°C) en warm water mag niet kouder zijn dan 50°C (bij voorkeur meer dan 60°C). Verder dient er stilstand van het water in de leidingen te worden voorkomen, door het water in de gehele installatie minimaal wekelijks te verversen. Gebeurt dat niet middels normaal gebruik; dan dient er gespoeld te worden.

Wanneer thermisch beheer niet voldoende effect heeft in Legionella bestrijding of preventie kan overgegaan worden op alternatieve technieken, om op andere manieren Legionella tegen te gaan. De verschillende alternatieve technieken vallen onder zogenaamde elektrochemisch beheer, fysisch beheer en chemisch beheer.

Koper zilver ionisatie is een Legionellapreventie techniek die valt onder het elektrochemisch beheer. Koper- en zilverionen worden in zeer nauwkeurig en beperkte hoeveelheden, door middel van elektrolyse, in het water gebracht. De ionen zijn positief geladen en water geboren pathogen zoals de Legionellabacteriën hebben een negatieve lading, waardoor deze elkaar aantrekken. De ionen hechten zich vervolgens zodanig aan de bacterie dat het reproductiesysteem wordt stilgelegd en de cel sneller afsterft. Het grote verschil met andere preventietechnieken is dat koper zilver ionisatie in de gehele drinkwaterinstallatie actief is. Niet alleen in het water, maar ook in de biofilm, het dunne organische laagje in de waterleiding dat de broedplaats is van vele bacteriën. Ervaring leert dat als de biofilm eenmaal schoon is, er geen Legionella meer te vinden is in de installatie. Het Legionella probleem wordt dus verwijderd. Koper zilver ionisatie is niet alleen effectiever dan andere manieren, het is ook eenvoudig in gebruik en levert veelal een kostenbesparing op.

Koper zilver ionisatie mag worden gebruikt wanneer er op een locatie minimaal 1 keer meer dan 100 kve/l Legionella zijn aangetoond in de drinkwaterinstallatie. Daarnaast moet het in Nederland een prioritaire locatie betreffen. Tenzij onder speciale omstandigheden een ontheffing verkregen kan worden.

Anodische oxidatie is een elektrochemische beheerstechniek. Het is een proces van elektrolyse, waarbij door middel van een elektrisch potentiaalverschil over twee metaalelektrodes elektrische stroom door water wordt geleid. Door dit proces kunnen in het water aanwezige stoffen worden omgezet in oxiderende en desinfecterende verbindingen. De effectiviteit van de methode is afhankelijk van vele factoren zoals de pH waarde. Controle op giftige bijproducten is wel van belang, deze moeten onder de grens blijven. Verder is gebleken dat met name de actieve chloor bestanddelen niet werkzaam zijn door de gehele drinkwaterinstallatie.

Advanced Oxidation Technology (AOT) komt tot stand door de massale productie van hydroxyl radicalen (OH). Deze radicalen vernietigen onherstelbaar het celwand membraan van micro-organismen, waardoor de cel volledig afsterft. Deze techniek wordt in drinkwater ingezet als poortwachter systeem. De techniek is zeer corrosief met alle problemen van dien.

Ultrafiltratie is een proces waarbij alle bacteriën en virussen uit het water worden gefilterd. Het is een membraantechniek, waarbij het water onder druk door een microporeus membraan filter wordt geleid en de bacteriën achterblijven in het membraan. In de filters vormt zich dus een ophoping van bacteriën. Als er iets mis gaat met het filter, 1 of meerdere rietjes breken, dan kan je dus een hoge concentratie bacteriën in de installatie krijgen. Deze techniek heeft geen werking/effectiviteit in de achterliggende installatie. Het is een zogenaamde poortwachter. Bacteriën hebben achter de poortwachter vrij spel. Filters hebben een korte levensduur.

Door UV straling, met behulp van een UV lamp, worden bacteriën in het passerende water gedood. De techniek heeft een plaatselijke werking, dus een lokaal effect en geen restwerking op de rest van de installatie. Deze techniek werkt goed bij een buffertank waar de UV lamp voor een langere periode de bacteriën kan doden. Een UV lamp in een waterleiding krijgt niet genoeg tijd om de bacteriën te doden door de waterstroming. Ook voorkomt het niet biofilm vorming verderop in de drinkwaterinstallatie. Het betreft een poortwachter, waarbij de lamp vervangt dient te worden na een specifiek aantal branduren.

Chloordioxide is een gas in oplossing. Het is minder corrosief dan chloor en is beter werkzaam bij een hogere pH. Vanwege vorming van chloriet en chloraat mag niet meer dan 0,2 mg/l chloordioxide aanwezig zijn in het drinkwater (meer is schadelijk voor de volksgezondheid). Inzet van Chloordioxide is in Nederland verboden.

Chemische reiniging kan worden ingezet om een drinkwaterinstallatie schoon te maken. Dit is een gecompliceerde operatie die veel impact heeft voor de gebruikers en installatie zelf. Het drinkwater kan tijdens de reiniging niet gebruikt worden. Met name binnen ziekenhuizen en verzorgingshuizen is dit vaak onmogelijk. Naast de praktische bezwaren is het tevens vaak niet de oplossing, Legionella komt vaak binnen 6 tot 12 maanden terug in de installatie.

Bij fysisch beheer wordt gebruik gemaakt van poortwachtersystemen. Een poortwachter probeert bij binnenkomst van het drinkwater de Legionella en andere bacteriën te desinfecteren of te filteren. Deze techniek geeft dus geen werking in de achterliggende installatie. Indien er Legionellabacteriën in het achterliggende drinkwatersysteem aanwezig zijn, zullen hiervoor extra maatregelen genomen moeten worden. De inzet van een poortwachter gaat altijd gepaard met een chemische en/of thermische reiniging.