Grote doorbraak voor legionellapreventie

ATECA maakt bekend dat zij per 4 april is toegelaten op de ECHA artikel 95 lijst voor koper en zilver.

ATECA is de enige Nederlandse producent van koper/zilver ionisatiesystemen die op de ECHA artikel 95 lijst staat als toegelaten leverancier van koper en zilver. Deze toelating is het resultaat van inzet, kennis en financiële middelen.

In de strijd tegen legionella is koper/zilver ionisatie een betrouwbare techniek.

Toelatingsprocedure
Het is een gecompliceerd proces om voor koper en zilver op de ECHA artikel 95 lijst te worden toegelaten. Met name het vereiste om lid te worden van de Silver Taskforce is een ingewikkelde en financiële uitdaging. Dat ATECA de toelatingsprocedure succesvol heeft doorlopen, toont aan dat zij de benodigde kennis, ervaring en financiële middelen heeft.

Achtergrond van artikel 95
Sinds 1 september 2015 mag een biocide in Europa alleen verhandeld worden als de actieve stoffen van een goedgekeurde leverancier afkomstig zijn. Een goedgekeurde leverancier moet zijn toegelaten op de ECHA artikel 95 lijst van de Biocidal Products Regulations (BPR). In geval van koper/zilver ionisatiesystemen moeten de koper- en zilverelektrodes van een goedgekeurde leverancier komen.

Positie als marktleider versterkt
ATECA is trots op deze prestatie, aangezien het haar betrouwbaarheid bevestigd en haar positie als marktleider versterkt. Mark Engelenburg, directeur ATECA zegt hierover: “Ik ben zeer tevreden dat we in staat zijn geweest deze belangrijke stap te zetten. 15 jaar geleden ben ik met ATECA gestart en nu zijn we de enige Nederlandse goedgekeurde leverancier van koper- en zilverelektrodes. Hiermee heeft ATECA haar onafhankelijkheid weten te behouden en belangrijker: we kunnen onze klanten op elk moment blijven voorzien van de hoogste kwaliteit koper- en zilverelektrodes, die aan de wettelijke eisen voldoen.”