Project omschrijving

Marente

Op de locaties waar ICA is geïnstalleerd zijn we definitief van deze bacterie af. Inmiddels hebben we het systeem ook op het leidingnetwerk van vier andere locaties laten plaatsen, met hetzelfde – legionellavrije – resultaat.

Nico Kamerman | Hoofd technische dienst | Marente

Achtergrond

Marente is een zorggroep met elf woonlocaties in Zuid-Holland waarin zorg en ondersteuning wordt geboden aan ouderen. Nico Kamerman is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen, terreinen en technische installaties. Een aantal van die installaties kampte in het verleden met een op het oog onoplosbare legionellabesmetting. “Met name in woonzorglocatie Berkhout in Lisse, waar ongeveer tachtig ouderen wonen, was de bacterie hardnekkig”, vertelt Kamerman, “we hebben veel tijd en geld geïnvesteerd om het op te lossen en in de loop der tijd van alles geprobeerd om de problemen onder controle te krijgen. (…) Tot onze frustratie hielp het allemaal weinig; hoe meer we deden, hoe sneller de bacterie terug leek te komen.”

Oplossing

Het ICA 100 systeem werd geïnstalleerd op locatie Berkhout. Later werden er nog vier andere ICA systemen geplaatst op de locaties: de Bernardus, de Dahlia, de Wilbert en van Wijckerslooth.

Resultaat

Het eerste half jaar nadat het ICA-systeem op de binnenkomende hoofdwaterleiding was geplaatst, bleef het legionellaprobleem zich voordoen, zij het in sterk verminderde omvang. Maar binnen een jaar na plaatsing was het systeem volledig schoon.

Grafiek legionellaverloop

Grafiek Legionellaverloop – Locatie Berkhout Marente

Afgezien van het feit dat de problemen zijn opgelost, ziet Kamerman nog andere voordelen aan de toepassing van koper- en zilverionisatie. Deze manier van legionellabestrijding is niet alleen efficiënt, maar zorgt ook voor wooncomfort: “Als je het leidingwerk chemisch laat reinigen, mag je tijdelijk geen water tappen. We moesten in het verleden dus drinkwater inslaan voor onze bewoners, en ze mochten in de reinigingsperiodes niet douchen. Dat leverde kosten op voor ons, en ongemak voor de bewoners. Daar zijn we nu vanaf, net als van de legionellabacterie.” – Nico Kamerman.