Stay updated about the latest developments
Legionella wetgeving2018-09-10T09:37:56+00:00

Legionella wetgeving

Rondom Legionellapreventie en -bestrijding zijn allerlei regels en wetten. Deze zijn opgenomen in het nieuwe Drinkwaterbesluit van juli 2011. Hierin staat onder andere dat bij inzet van elektrochemisch beheer (koper zilver ionisatie) deze KIWA gecertificeerd moet zijn op basis van BRL-K14010-2/01. Een voorwaarde om dit certificaat te verkrijgen is dat het systeem een KIWA ATA-keur en toelating van het Ctgb heeft. Dit betekend dat de stoffen in het systeem geen gevaar zijn voor mens en milieu. Daarnaast wordt de werking en veiligheid van het systeem getest en moet het beheersconcept aan alle gestelde eisen voldoen.

Veelgestelde vragen

Welke bacteriën worden bestreden met koper zilver ionisatie?2019-05-09T09:32:09+00:00

Naast de Legionella bacterie, bestrijdt koper zilver ionisatie ook E-coli, Hepatitus A, Pseudomonas en Cryptosporidium.

Kunnen leidingen beschadigd raken door koper zilver ionisatie?2019-02-04T14:49:53+00:00

In tegenstelling tot de meeste Legionella preventie technieken, zoals het toepassen van chloordioxide, zijn de koper- en zilverionen niet corrosief voor metalen leidingen zoals koper, PVC, gegalvaniseerd staal en aluminium leidingen. In feite komt er een klein laagje van koperionen in uw leidingen wat het pijpwerk versterkt. Met het ICA systeem is corrosie verleden tijd waardoor er geen lekkages of beschadigingen kunnen ontstaan.

Hoe weet ik welk ICA systeem geschikt is voor mijn locatie?2018-09-18T10:47:57+00:00

Aan de hand van het waterverbruik en een locatie scan (beheer geschiedenis en wateranalyses), kan ATECA het Legionella probleem in kaart brengen en een geschikt systeem adviseren. Download hieronder het beslisdiagram voor de inzet van koper zilver ionisatie.

Beslisdiagram koper zilver ionisatie

Heb ik toezegging nodig van mijn water adviesbureau voor het toepassen van koper zilver ionisatie?2018-09-18T10:42:45+00:00

Nee, een toezegging heb je niet nodig. Wel moet er een  motivatie voor plaatsing opgesteld worden door een BRL6010 water adviesbureau. In theorie mag dit al bij een terugkerende besmetting mits het beheersplan gevolgd wordt. De motivatie dient fysiek bij het systeem bewaard te worden om te overleggen als het waterbedrijf of ILT een controle komt doen.

Heb ik toezegging nodig van het lokale waterbedrijf voor het toepassen van koper zilver ionisatie?2018-09-18T10:41:53+00:00

Nee dat is niet nodig Het waterbedrijf heeft een inspecterende rol en controleert of er aan de regelgeving wordt voldaan. Zij doet nimmer uitspraak of geeft toestemming tot het plaatsen van een koper zilver ionisatie systeem. Het ATECA team kan op basis van een locatie scan aangeven of het ICA systeem geplaatst mag worden, dit gaat geheel volgens strikte protocollen.

Heb ik ontheffing nodig van de ILT?2018-09-18T10:39:53+00:00

Nee, ILT hoeft geen ontheffing te geven. Een BRL6010 adviesbureau moet de plaatsing van een koper zilver ionisatie systeem motiveren aan de hand van besmettingen en de eerder genomen maatregelen. Dit gemotiveerd oordeel van de adviseur bewaart u op locatie bij het systeem. Bij controle van de inspectie kunt u dit oordeel overdragen aan de ILT. Wij melden de plaatsing van het ICA systeem via een online portaal aan bij I&M.

Komt mijn locatie in aanmerking voor een koper zilver ionisatie systeem?2018-09-18T10:37:08+00:00

Het ICA systeem mag in Nederland alleen worden ingezet bij prioritaire locaties die een terugkerende Legionella overschrijding van 100 kve/L of hoger kennen. In uitzonderlijke gevallen kan ATECA ervoor zorgen dat het ICA systeem ook op niet-prioritaire locaties wordt toegestaan. Download hieronder het beslisdiagram voor de inzet van koper zilver ionisatie.

Beslisdiagram koper zilver ionisatie

Laat koper zilver ionisatie een grijze aanslag achter in het sanitair?2018-09-18T08:52:48+00:00

Het is waar dat koper zilver ionisatie systemen een grijzig spoor kunnen achterlaten in sanitair. Echter komt dit slechts bij 10% van de locaties voor en voornamelijk bij oud of aangetast sanitair. Het is overigens niet vies of onhygiënisch, het is namelijk een natuurlijke reactie van kalk, zilver-ionen en zuurstof. Wanneer de locatie Legionella veilig is verklaard, kan de zilver concentratie worden teruggebracht en neemt de grijze aanslag af. Daarnaast is de grijze aanslag goed schoon te maken en is het niet blijvend.

Hoe kan het koper en zilver de Legionella groei stoppen?2018-09-18T08:49:18+00:00

Wanneer het koper de celwand van de bacterie heeft aangetast, kan het zilver zich hechten aan de celkern en de bacteriegroei stoppen. Zilver bevat als enige edelmetaal antibacteriële eigenschappen.

Hoe komen de koper- en zilverionen in het water?2018-09-18T08:47:59+00:00

De ionisatie vindt plaats met behulp van koper- en zilver-elektroden. De vrijgemaakte koper- en zilverionen worden in lage concentraties meegevoerd in het water en zal zijn werk doen in de gehele drinkwaterinstallatie.

Wanneer is er sprake van een Legionella probleem?2018-09-18T08:30:13+00:00

De Legionella bacterie vormt een probleem als hij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Men spreekt van een Legionella probleem wanneer er meer dan 100 kve/L Legionella in de drinkwaterinstallatie wordt aangetoond. Bij een Legionella meting van 1000 kve/L of meer is er een verplichting om de besmetting bij het Ministerie van I&M te melden.

Waar komt de Legionella bacterie voor?2018-09-18T08:28:32+00:00

De Legionella bacterie komt van nature voor in grond en in zoetwater, meestal in lage getallen. Maar soms kan Legionella in water erg snel groeien, vooral als het stilstaand water is en tussen de 25 en 45 graden warm is.

Waarom is Legionella preventie belangrijk?2018-09-18T08:25:22+00:00

De Legionella bacterie vormt een serieuze bedreiging voor veel bedrijven en instellingen. Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of Legionellose veroorzaakt, een gevaarlijke en soms dodelijke vorm van longontsteking. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen kleine waterdruppels met de bacterie inademen. Douches, sproeiers, bubbelbaden en dergelijke vormen met name een risico. Maar ook het verslikken in besmet water kan een risico zijn; waarbij het besmette drinkwater in je longen terecht kan komen. In 2017 waren er in Nederland 561 meldingen van Legionellose. 

Zit jouw vraag hier niet bij?

Neem een kijkje op de kennisbank

Go to Top