Kennisbank | ATECA.NL | Legionella preventie

Kom meer te weten over koper zilver ionisatie NIEUWS VRAGEN
Kennisbank2021-07-27T08:28:00+00:00

Legionella versus koper – zilver ionisatie
Hoe werkt dit?

Koper-zilver ionisatie is gebaseerd op de anti bacteriële werking van koper en zilver ionen en is werkzaam in gehele waterinstallatie. Naast legionella en biofilm pakt het ICA systeem ook andere bacterie aan, zoals Pseudomonas, Legionella en E. coli. Veilig water voor iedereen!

De 3 stappen van koper-zilverionisatie:

Werking koper zilver ionisatie

Meer weten over koper zilver ionisatie?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

AANMELDEN

Veel gestelde vragen

Wat zijn de afmetingen en het gewicht van de ICA ONE?2019-05-09T09:42:28+00:00

Afmetingen: 55 x 20 x 12 cm

Gewicht: 4,5 kg

Verdere informatie kunt u vinden in de ICA ONE productsheet.

Welke bacteriën worden bestreden met koper zilver ionisatie?2019-05-09T09:32:09+00:00

Naast de Legionella bacterie, bestrijdt koper zilver ionisatie ook E-coli, Hepatitus A, Pseudomonas en Cryptosporidium.

Kunnen leidingen beschadigd raken door koper zilver ionisatie?2019-02-04T14:49:53+00:00

In tegenstelling tot de meeste Legionella preventie technieken, zoals het toepassen van chloordioxide, zijn de koper- en zilverionen niet corrosief voor metalen leidingen zoals koper, PVC, gegalvaniseerd staal en aluminium leidingen. In feite komt er een klein laagje van koperionen in uw leidingen wat het pijpwerk versterkt. Met het ICA systeem is corrosie verleden tijd waardoor er geen lekkages of beschadigingen kunnen ontstaan.

Is het ICA systeem gecertificeerd?2018-09-18T09:27:35+00:00

Rondom Legionella bestrijding en preventie zijn allerlei regels en wetten. Deze zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit van juli 2011. Hierin staat onder andere dat bij inzet van elektrochemisch beheer (koper zilver ionisatie) deze KIWA gecertificeerd moet zijn op basis van BRL K14010-1/2. Een voorwaarde om dit certificaat te verkrijgen is dat het systeem een 1) toelating van Ctgb en 2) KIWA ATA-keur heeft. Daarnaast heeft ATECA de 3) ECHA Article 95 list toelating voor het gebruik van koper en zilver elektrodes in drink- en proceswater.

1. Volgens de Ctgb is het ICA systeem veilig voor mens en milieu en effectief in de bestrijding van Legionella.

2. Het ICA systeem was de eerste legionellapreventie techniek dat een KIWA certificering kreeg. Tevens werd het ICA servicelink online monitoring een benchmark voor de certificering van de daarop volgende preventie technieken.

3. ATECA Is de enige Nederlandse leverancier die op de ECHA artikel 95 lijst is toegelaten voor koper en zilver. Een belangrijke reden hiervoor is dat het koper/ zilver-ionisatieproces van ATECA verzekert dat drinkwater 100% legionella veilig en vrij van andere schadelijke bacteriën is.

Krijg ik garantie op het ICA systeem?2018-07-18T11:10:33+00:00

Op het gehele ICA systeem geldt voor de eerste 3 jaar na plaatsing een garantie op alle onderdelen. Bij schade veroorzaakt door derden is ATECA gerechtigd de herstel- en reparatie kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

Waar wordt het ICA systeem gebouwd en hoe lang duurt het voordat het ICA systeem geïnstalleerd is op mijn locatie?2018-07-18T11:09:09+00:00

Het ICA systeem wordt in de ATECA werkplaats gebouwd, compleet afgestemd op uw locatie. Afhankelijk van hoe snel de ATECA monteur langs kan komen, kunnen we vaak het ICA systeem al binnen 4 weken operationeel maken.

Hoe weet ik welk ICA systeem geschikt is voor mijn locatie?2018-09-18T10:47:57+00:00

Aan de hand van het waterverbruik en een locatie scan (beheer geschiedenis en wateranalyses), kan ATECA het Legionella probleem in kaart brengen en een geschikt systeem adviseren. Download hieronder het beslisdiagram voor de inzet van koper zilver ionisatie.

Beslisdiagram koper zilver ionisatie

Heb ik toezegging nodig van mijn water adviesbureau voor het toepassen van koper zilver ionisatie?2018-09-18T10:42:45+00:00

Nee, een toezegging heb je niet nodig. Wel moet er een  motivatie voor plaatsing opgesteld worden door een BRL6010 water adviesbureau. In theorie mag dit al bij een terugkerende besmetting mits het beheersplan gevolgd wordt. De motivatie dient fysiek bij het systeem bewaard te worden om te overleggen als het waterbedrijf of ILT een controle komt doen.

Heb ik toezegging nodig van het lokale waterbedrijf voor het toepassen van koper zilver ionisatie?2018-09-18T10:41:53+00:00

Nee dat is niet nodig Het waterbedrijf heeft een inspecterende rol en controleert of er aan de regelgeving wordt voldaan. Zij doet nimmer uitspraak of geeft toestemming tot het plaatsen van een koper zilver ionisatie systeem. Het ATECA team kan op basis van een locatie scan aangeven of het ICA systeem geplaatst mag worden, dit gaat geheel volgens strikte protocollen.

Heb ik ontheffing nodig van de ILT?2018-09-18T10:39:53+00:00

Nee, ILT hoeft geen ontheffing te geven. Een BRL6010 adviesbureau moet de plaatsing van een koper zilver ionisatie systeem motiveren aan de hand van besmettingen en de eerder genomen maatregelen. Dit gemotiveerd oordeel van de adviseur bewaart u op locatie bij het systeem. Bij controle van de inspectie kunt u dit oordeel overdragen aan de ILT. Wij melden de plaatsing van het ICA systeem via een online portaal aan bij I&M.

Komt mijn locatie in aanmerking voor een koper zilver ionisatie systeem?2018-09-18T10:37:08+00:00

Het ICA systeem mag in Nederland alleen worden ingezet bij prioritaire locaties die een terugkerende Legionella overschrijding van 100 kve/L of hoger kennen. In uitzonderlijke gevallen kan ATECA ervoor zorgen dat het ICA systeem ook op niet-prioritaire locaties wordt toegestaan. Download hieronder het beslisdiagram voor de inzet van koper zilver ionisatie.

Beslisdiagram koper zilver ionisatie

Wat is de ICA ServiceLink en wat kan ik zien op dit platform?2018-07-18T09:51:26+00:00

Het ICA systeem is uitgerust met een uniek beheer systeem, de ICA ServiceLink. ICA ServiceLink monitort continu de werking van het ICA systeem. Met ICA ServiceLink zijn logboeken, wateranalyses en servicerapporten altijd toegankelijk. Tevens kan men live meekijken en kunnen we op afstand instellingen aanpassen indien gewenst.

Wat valt er onder de service die wordt aangeboden door ATECA?2018-07-18T09:48:46+00:00

ATECA voert het service- en onderhoudsprogramma van het ICA-systeem uit. Hier valt onder andere het continue monitoring, het automatisch logboek via de ICA ServiceLink, 72 uur garantie en de service bezoeken onder.

Hoe duur is het ICA systeem en welke service kosten komen erbij?2018-09-03T12:01:07+00:00

Op basis van een locatie scan kunnen we het Legionella probleem in kaart brengen en een geschikt advies geven. In onze werkplaats bouwen wij een passend ICA systeem afgestemd op uw locatie. Afhankelijk van deze factoren kunnen wij een prijsindicatie geven voor het systeem en de installatie. Ondanks dat koper zilver ionisatie klinkt als een stevige investering; zijn onze klanten meestal positief verrast na het ontvangen van een offerte. Zoals een van onze slogans aangeeft: “wij geloven in schoon en veilig water voor iedereen”. Neem daarom gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte – wij hopen dat wij ook u positief kunnen verrassen.

Welk onderhoud moet ik doen?2018-09-18T10:04:24+00:00

Onderhoud aan het ICA systeem valt onder het beheercontract en wordt uitgevoerd door ATECA. Deze acties verschillen per situatie en zullen op maat worden gecommuniceerd en uitgezet. Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren werken we nauw samen met de klant om snel en effectief te werk te kunnen gaan. 

Waar kan ik vervangende Cu/Ag elektrodes kopen en hoe duur is het?2018-09-18T08:02:08+00:00

Koper en zilver elektroden voor het ICA systeem worden vervangen door ATECA. Middels het ionisatieproces maakt het ICA systeem koper en zilver ionen los in het drinkwater. De actieve stoffen koper en zilver mogen alleen geleverd worden als deze afkomstig zijn van een bedrijf dat op de Europese ECHA article 95 lijst staat. ATECA is er trots op dat zij de enige Nederlandse ionisatie leverancier is die op de ECHA article 95 lijst is toegelaten voor koper en zilver. Hierdoor kan ATECA een gegarandeerde levering bieden van elektroden. Bedrijven die niet op die lijst staan zijn afhankelijk van hun leverancier, dit is meestal een concurrent. De elektroden kosten zijn afhankelijk van het waterverbruik en de grote van de besmetting. Gemiddeld kan men rekenen op €0,10 elektroden kosten per m3 waterverbruik.

Hoe lang duurt het voordat de Cu/Ag elektrodes vervangen moeten worden?2018-07-18T09:38:54+00:00

De Ag elektrodes moeten na elke 10.000 m3 water vervangen worden. De Cu elektrodes moeten na elke 3.500 m3 water vervangen worden (dit is afhankelijk van de concentratie instellingen).

Laat koper zilver ionisatie een grijze aanslag achter in het sanitair?2018-09-18T08:52:48+00:00

Het is waar dat koper zilver ionisatie systemen een grijzig spoor kunnen achterlaten in sanitair. Echter komt dit slechts bij 10% van de locaties voor en voornamelijk bij oud of aangetast sanitair. Het is overigens niet vies of onhygiënisch, het is namelijk een natuurlijke reactie van kalk, zilver-ionen en zuurstof. Wanneer de locatie Legionella veilig is verklaard, kan de zilver concentratie worden teruggebracht en neemt de grijze aanslag af. Daarnaast is de grijze aanslag goed schoon te maken en is het niet blijvend.

Is het ICA systeem ontvankelijk voor warm water temperatuur en corrosie?2018-09-18T09:16:10+00:00

Nee, het ICA systeem is niet ontvankelijk voor warm water temperatuur en is bij elke temperatuur even effectief. Daarnaast is koper zilver ionisatie niet corrosief voor uw leidingen.

Hoe lang duurt het voordat het ICA systeem Legionella veilig is?2018-09-18T09:14:41+00:00

Het systeem is binnen 0-6 maanden Legionella veilig. Dit is afhankelijk van de locatie en situatie (waterkwaliteit, biofilm, beheer, materiaal leidingwerk, Legionella probleem etc.).

Moet ik chemisch reinigen voordat ik het ICA systeem installeer?2018-09-18T09:50:16+00:00

Dat is zeker niet verplicht en in veel gevallen is het (organisatorisch) onhaalbaar. Er zijn echter wel situaties waarbij het wenselijk is, afhankelijk van de locatie en de grote van de Legionella besmetting. Voordeel van chemische reiniging bij aanvang is dat het ICA systeem geplaatst kan worden in een “schone” situatie. Een Legionella veilige situatie wordt uiteindelijk ook bereikt zonder vooraf chemisch te reinigen, ware het misschien wat langer duurt.

Hoe vaak moet er op koper, zilver, Legionella en microbiologische activiteiten bemonsterd worden?2018-07-18T10:02:04+00:00

Zolang het systeem nog niet Legionella vrij is moet dit maandelijks gedaan worden. Daarna per kwartaal en uiteindelijk volstaat een halfjaarlijkse bemonstering. Zie hieronder het wateranalyse programma voor meer informatie.

Wateranalyse programma

Hoe snel kan ik ionen verwachten in het water na installatie van het ICA systeem?2018-07-18T09:29:14+00:00

Zodra het ICA systeem operationeel is gaan er direct ionen mee bij de afname van water. Door te spoelen kan het process versneld worden.

Is het ICA systeem veilig voor mens en milieu?2018-09-18T09:10:06+00:00

Ja, het ICA systeem en haar techniek is uitgebreid onderzocht door het Ctgb en KIWA en voldoet aan alle strikte protocollen. Conclusie: het is niet slecht voor het milieu noch voor uw gezondheid. In deze concentraties worden de werkzame stoffen niet opgenomen door het menselijk lichamen. Tevens zijn alle materialen die gebruikt worden voor het vervaardigen van het ICA systeem volkomen veilig en milieubewust.

Pakt het ICA systeem ook biofilm aan en waarom is dit belangrijk voor Legionella preventie?2018-09-18T08:32:45+00:00

Biofilm is een slijmerige laag met micro-organismen wat vastgehecht zit in de leidingen van een drinkwaterinstallatie. Het is een voedingsbron voor Legionella. Door de voortdurende aanwezigheid van koper en zilver dringen de ionen de biofilm in. Hierdoor zullen de Legionella bacteriën uitsterven en wordt de biofilm aangetast.

Hoe kan het koper en zilver de Legionella groei stoppen?2018-09-18T08:49:18+00:00

Wanneer het koper de celwand van de bacterie heeft aangetast, kan het zilver zich hechten aan de celkern en de bacteriegroei stoppen. Zilver bevat als enige edelmetaal antibacteriële eigenschappen.

Hoe komen de koper- en zilverionen in het water?2018-09-18T08:47:59+00:00

De ionisatie vindt plaats met behulp van koper- en zilver-elektroden. De vrijgemaakte koper- en zilverionen worden in lage concentraties meegevoerd in het water en zal zijn werk doen in de gehele drinkwaterinstallatie.

Wanneer is er sprake van een Legionella probleem?2018-09-18T08:30:13+00:00

De Legionella bacterie vormt een probleem als hij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Men spreekt van een Legionella probleem wanneer er meer dan 100 kve/L Legionella in de drinkwaterinstallatie wordt aangetoond. Bij een Legionella meting van 1000 kve/L of meer is er een verplichting om de besmetting bij het Ministerie van I&M te melden.

Waar komt de Legionella bacterie voor?2018-09-18T08:28:32+00:00

De Legionella bacterie komt van nature voor in grond en in zoetwater, meestal in lage getallen. Maar soms kan Legionella in water erg snel groeien, vooral als het stilstaand water is en tussen de 25 en 45 graden warm is.

Waarom is Legionella preventie belangrijk?2018-09-18T08:25:22+00:00