Een greep uit onze certificaten

Our commitment is certified

Een greep uit onze certificaten

KIWA Certificaat

KIWA certification

KIWA stelt: Onze certificaten en rapporten bieden betrouwbaar, objectief en internationaal erkend bewijs dat u voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Bovendien geven ze de organisaties een blijvende kwaliteitsprikkel. Overheidsinstellingen erkennen Kiwa certificaten en rapporten als betrouwbaar bewijs dat dit bedrijf voldoet aan de Europese wet- en regelgeving.

ECHA Certificaat

ECHA 95list

Het ECHA stelt: Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is de drijvende kracht achter de regelgevingsinstanties bij de te implementeren van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, die niet alleen ten goede komt aan de en het milieu, maar ook aan innovatie en het concurrentievermogen.

HSE Certificaat

Het HSE stelt: Bij de Health and Safety Executive vinden we dat iedereen het recht heeft om veilig en gezond thuis te komen van zijn werk. Daarom is het onze missie om werkgerelateerde sterfte, letsel en slechte gezondheid te voorkomen.

We zijn trots op de ondersteuning die we bedrijven bieden – door middel van gratis begeleiding en advies. Door werkgevers het vertrouwen te geven om risico’s correct te beheersen, verhogen we de productiviteit, ondersteunen we de economie en dragen we bij aan een eerlijkere samenleving.

HSE, ICA system authorisation UK

Ctgb Certificaat

Ctgb Approval ICA-system

Het Ctgb stelt: Het is de taak van het Ctgb om de mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu in te schatten. Het Ctgb beoordeelt deze op verschillende aspecten. We kijken naar de werkzaamheid – dus of het product doet wat het belooft – naar de effecten op het milieu, de effecten op de mens (toxicologie), en de fysisch-chemische eigenschappen. Dit baseren we op de eigenschappen van de stof, zoals de toxiciteit, de snelheid van afbraak in het milieu en dergelijke. Op basis van deze eigenschappen en op basis van de blootstelling aan de stof bij normaal gebruik berekenen we of het product veilig is in gebruik. We berekenen de blootstelling van de gebruiker (de persoon die het product aanbrengt), maar ook van de toevallige omstander en de consument (bijvoorbeeld van voedsel of van verduurzaamd hout). Dus als de risico’s bij gebruik volgens de regelgeving acceptabel zijn, besluit het Ctgb een middel toe te staan.

WRAS Certificaat

De WRAS stelt: WRAS, de Water Regulations Advisory Scheme, ondersteunt waterbedrijven in hun rol om veilige, veerkrachtige watervoorzieningen in het VK te leveren. Door de Water Fittings Regulations en Byelaws1 te promoten, beschermen we de volksgezondheid door water in gebouwen veilig te houden, zodat het altijd veilig is om te drinken en nooit verspild wordt.

We werken nauw samen met 26 waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Ons werk ondersteunt hun doelstellingen om de drinkwaterkwaliteit te waarborgen, lekkage te verminderen, waterefficiëntie aan te moedigen, ontwikkelaars te ondersteunen met nieuwe verbindingen en een uitstekende klantenservice te leveren.

wras certificate pending