Inspiratie

17 06, 2019

Energiedoelstellingen van de toekomst voor drinkwatersystemen

2019-06-17T13:14:27+00:00

Hoe kunnen we veiligheid omtrent Legionella blijven garanderen? Wist u dat 75% van de gemeten Legionella-uitbraken in drinkwaterinstallaties voorkomt?¹ En dat 9 van de 10 Legionella-uitbraken voorkomen hadden kunnen worden met effectieve waterbehandeling?¹ In-effectief waterbeheer of bouwtechnische fouten in het pijpwerk kunnen de risico’s op Legionella verhogen. Met de toekomst gericht op energiereductie worden de eisen aan drinkwatersystemen steeds strikter. Aangezien energie een belangrijke bron is om Legionella mee te bestrijden is het van belang om de risico’s op Legionella in kaart te brengen. Door voor [...]

Energiedoelstellingen van de toekomst voor drinkwatersystemen2019-06-17T13:14:27+00:00
30 04, 2019

Biofilm toegelicht – in 6 vragen

2019-04-30T10:30:28+00:00

U hebt het waarschijnlijk wel eens opgemerkt, een slijmerige laag in een waterleiding of tuinslang. Deze substantie wordt biofilm genoemd, de voedingsbodem voor bacteriën. Het is van belang de invloed van biofilm inzichtelijk te krijgen om hun nadelige effecten, zoals corrosie vorming en bacteriegroei (bijvoorbeeld legionella), tegen te gaan. Deze week hebben we zes vragen over biofilm beantwoord. 1.Wat is biofilm? Biofilm is een slijmerige laag micro-organismen die op veel verschillende oppervlakken kan groeien (Vidyasagar, 2016). Bijna elke soort micro-organisme kan biofilm vormen, zoals schimmels, bacteriën en protisten (Corrosionpedia.com, [...]

Biofilm toegelicht – in 6 vragen2019-04-30T10:30:28+00:00
28 03, 2019

De bacteriële gruwel van RVS

2019-03-29T08:17:28+00:00

Door Milou de Jong Roestvrij staal (RVS) is de #1 keus voor wasbakken, kranen en douchekoppen. U heeft ze misschien thuis, maar ook in de gezondheidszorg, hotels en andere branches is het een favoriet. Hoewel RVS als duurzaam wordt beschouwd en het er schoon uitziet, is het mogelijkerwijs een paradijs voor bacteriën. Onderzoek toont aan dat RVS de groei van Legionellabacteriën bevorderd.1 Een heerlijke warme douche onder uw RVS douchekop kan u in gevaar brengen. In dit artikel bespreken we hoe RVS de legionella-groei beïnvloedt, op basis van wetenschappelijk [...]

De bacteriële gruwel van RVS2019-03-29T08:17:28+00:00
18 03, 2019

Legionella infectie route

2019-05-20T12:11:50+00:00

Hoe worden we ziek van de legionellabacterie? In dit artikel bespreken we de bacterie Legionella pneumophila en hoe deze ons ziek kan maken via een vierstaps Legionella infectie route. Legionella pneumophila Legionella pneumophila, hierna Legionella, kan twee soorten ziektes veroorzaken die twee tot tien dagen na blootstelling optreden. Eén daarvan is de veteranenziekte, een mogelijk levensbedreigende longontsteking. De andere ziekte is Pontiac Fever die zijn naam kreeg na de uitbraak in 1968 in Pontiac, Michigan. Pontiac Fever is een griepachtige ziekte die niet-dodelijk is. #1 - aanwezig in een drinkwaterinstallatie [...]

Legionella infectie route2019-05-20T12:11:50+00:00
14 12, 2018

ZEMBLA uitzending: Een kromme wet- en regelgeving voor Legionellapreventie

2018-12-14T08:40:55+00:00

“In veel, vooral oudere gebouwen waar senioren wonen is legionella een hardnekkig probleem. Het toepassen van koper-zilverionisatie is vaak het laatste redmiddel om het pand legionellavrij te houden.” – ZEMBLA, BNNVARA De regelgeving voor legionellapreventie bepaalt dat koper zilver ionisatie alleen mag worden ingezet bij prioritaire locaties. De landelijke trend waarin verzorgingshuizen worden veranderd naar serviceflats of seniorencomplexen, zorgt ervoor dat deze gebouwen worden omgezet van prioritair naar niet-prioritair. Na jarenlang legionella vrij te zijn middels koper zilver ionisatie, moeten deze installaties verwijderd worden. Hierdoor lopen kwetsbare bewoners meer [...]

ZEMBLA uitzending: Een kromme wet- en regelgeving voor Legionellapreventie2018-12-14T08:40:55+00:00
10 09, 2018

ATECA zet zich in voor schoon water – ook in de grachten van Amsterdam!

2018-09-10T12:41:31+00:00

Onze visie reikt verder dan alleen schoon water uit de kraan; ook dragen wij graag een steentje bij om de plastic soep, plastic afval dat ‘s wereld wateren vervuilt, aan te pakken. In het verleden heeft ATECA zich al ingezet voor de oceanen door The Ocean Clean Up te steunen. Nu zochten we het dichter bij huis. Om de plastic soep tegen te gaan heeft het ATECA team samen met Plastic Whale, een professionele plastic fishing company, een middag plastic gevist. Met een visnet in de hand en onze mouwen [...]

ATECA zet zich in voor schoon water – ook in de grachten van Amsterdam!2018-09-10T12:41:31+00:00
30 07, 2018

Legionella Preventie Technieken Vergelijking

2019-06-21T10:25:35+00:00

Wanneer er in een drinkwaterinstallatie een Legionellabesmetting wordt geconstateerd moet deze bacterie worden bestreden. De bestrijding kan op verschillende manieren gebeuren. Klik hier voor een overzichtelijke tabel. Thermisch beheer heeft vanuit de overheid de voorkeur. Als dit niet werkt, mag overgegaan worden op andere Legionella preventie technieken. Het idee hierachter is een gunstige temperatuur voor de groei van Legionellabacteriën in de gehele drinkwaterinstallatie te voorkomen. Koud water moet mag niet warmer zijn dan 25°C (bij voorkeur onder de 20°C) en warm water mag niet kouder zijn dan 50°C (bij voorkeur [...]

Legionella Preventie Technieken Vergelijking2019-06-21T10:25:35+00:00
16 07, 2018

Misvattingen over koper zilver ionisatie

2018-09-03T12:02:53+00:00

Na ruim 17 jaar ervaring in legionellapreventie met het ICA systeem zijn ons veel argumenten om niet over te gaan tot een koper zilver ionisatie systeem ter ore gekomen. Soms gegrond, veelal discutabel, maar vaak door een gebrek aan informatie over koper zilver ionisatie en de toepassing hiervan. In een persoonlijk gesprek en een scan van de locatie kunnen wij twijfel en misvattingen vaak wegnemen. In de daarop volgende fase nemen wij ook de legionella besmetting weg. Het komt helaas nog vaak voor dat locaties kampen met terugkerende legionella besmetting [...]

Misvattingen over koper zilver ionisatie2018-09-03T12:02:53+00:00
16 07, 2018

Koudwaterleiding steeds vaker bron van legionella

2018-07-16T11:45:10+00:00

Het aantal meldingen van legionellabesmettingen stijgt jaarlijks, ondanks alle veiligheidsmaatregelen en voorschriften. Tegen alle verwachtingen is ligt hierbij steeds vaker de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. De reden hiervoor lijkt ligt al bij het ontwerp of de bouw van een gebouw. ISSO onderzoek Het kennisinstituut voor installatietechniek, ISSO, meldt na onderzoek dat veel besmettingen te voorkomen zijn wanneer ontwerpers, installateurs en bouwbedrijven beter de wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. Maar liefst 75% van de Nederlandse gebouwen die in Nederland als risicovol wordt bestempeld , kampt vroeg of [...]

Koudwaterleiding steeds vaker bron van legionella2018-07-16T11:45:10+00:00
16 07, 2018

Zilver: een zuiverend edelmetaal

2018-07-16T09:47:55+00:00

Het ICA systeem is gebaseerd op koper/zilverionisatie waarbij in lage concentraties koper- en zilverionen aan het drinkwater worden toegevoegd. De concentraties die maximaal worden toegevoegd aan het water zijn voldoende om de schadelijke bacteriën, zoals legionella, in het drinkwater te elimineren. Zilver speelt hierbij als zuiverend edelmetaal een belangrijke rol. Toelating van de Ctgb bevestigt dat de gebruikte concentraties niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Zware metalen Toch worden koper en zilver nog vaak als zware metalen beschouwd, waardoor toevoegen van deze stoffen aan water bedenkingen [...]

Zilver: een zuiverend edelmetaal2018-07-16T09:47:55+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok

Plan een GRATIS LOCATIESCAN in met een van onze experts!