Inspiratie

14 12, 2018

ZEMBLA uitzending: Een kromme wet- en regelgeving voor Legionellapreventie

2018-12-14T08:40:55+00:00

“In veel, vooral oudere gebouwen waar senioren wonen is legionella een hardnekkig probleem. Het toepassen van koper-zilverionisatie is vaak het laatste redmiddel om het pand legionellavrij te houden.” – ZEMBLA, BNNVARA De regelgeving voor legionellapreventie bepaalt dat koper zilver ionisatie alleen mag worden ingezet bij prioritaire locaties. De landelijke trend waarin verzorgingshuizen worden veranderd naar serviceflats of seniorencomplexen, zorgt ervoor dat deze gebouwen worden omgezet van prioritair naar niet-prioritair. Na jarenlang legionella vrij te zijn middels koper zilver ionisatie, moeten deze installaties verwijderd worden. Hierdoor lopen kwetsbare bewoners meer [...]

ZEMBLA uitzending: Een kromme wet- en regelgeving voor Legionellapreventie2018-12-14T08:40:55+00:00
10 09, 2018

ATECA zet zich in voor schoon water – ook in de grachten van Amsterdam!

2018-09-10T12:41:31+00:00

Onze visie reikt verder dan alleen schoon water uit de kraan; ook dragen wij graag een steentje bij om de plastic soep, plastic afval dat ‘s wereld wateren vervuilt, aan te pakken. In het verleden heeft ATECA zich al ingezet voor de oceanen door The Ocean Clean Up te steunen. Nu zochten we het dichter bij huis. Om de plastic soep tegen te gaan heeft het ATECA team samen met Plastic Whale, een professionele plastic fishing company, een middag plastic gevist. Met een visnet in de hand en onze mouwen [...]

ATECA zet zich in voor schoon water – ook in de grachten van Amsterdam!2018-09-10T12:41:31+00:00
30 07, 2018

Legionella Preventie Technieken Vergelijking

2018-08-27T08:07:39+00:00

Wanneer er in een drinkwaterinstallatie een Legionellabesmetting wordt geconstateerd moet deze bacterie worden bestreden. De bestrijding kan op verschillende manieren gebeuren. Klik hier voor een overzichtelijke tabel. Thermisch beheer heeft vanuit de overheid de voorkeur. Als dit niet werkt, mag overgegaan worden op andere Legionella preventie technieken. Het idee hierachter is een gunstige temperatuur voor de groei van Legionellabacteriën in de gehele drinkwaterinstallatie te voorkomen. Koud water moet mag niet warmer zijn dan 25°C (bij voorkeur onder de 20°C) en warm water mag niet kouder zijn dan 50°C (bij voorkeur [...]

Legionella Preventie Technieken Vergelijking2018-08-27T08:07:39+00:00
16 07, 2018

Misvattingen over koper zilver ionisatie

2018-09-03T12:02:53+00:00

Na ruim 17 jaar ervaring in legionellapreventie met het ICA systeem zijn ons veel argumenten om niet over te gaan tot een koper zilver ionisatie systeem ter ore gekomen. Soms gegrond, veelal discutabel, maar vaak door een gebrek aan informatie over koper zilver ionisatie en de toepassing hiervan. In een persoonlijk gesprek en een scan van de locatie kunnen wij twijfel en misvattingen vaak wegnemen. In de daarop volgende fase nemen wij ook de legionella besmetting weg. Het komt helaas nog vaak voor dat locaties kampen met terugkerende legionella besmetting [...]

Misvattingen over koper zilver ionisatie2018-09-03T12:02:53+00:00
16 07, 2018

Koudwaterleiding steeds vaker bron van legionella

2018-07-16T11:45:10+00:00

Het aantal meldingen van legionellabesmettingen stijgt jaarlijks, ondanks alle veiligheidsmaatregelen en voorschriften. Tegen alle verwachtingen is ligt hierbij steeds vaker de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. De reden hiervoor lijkt ligt al bij het ontwerp of de bouw van een gebouw. ISSO onderzoek Het kennisinstituut voor installatietechniek, ISSO, meldt na onderzoek dat veel besmettingen te voorkomen zijn wanneer ontwerpers, installateurs en bouwbedrijven beter de wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. Maar liefst 75% van de Nederlandse gebouwen die in Nederland als risicovol wordt bestempeld , kampt vroeg of [...]

Koudwaterleiding steeds vaker bron van legionella2018-07-16T11:45:10+00:00
16 07, 2018

Zilver: een zuiverend edelmetaal

2018-07-16T09:47:55+00:00

Het ICA systeem is gebaseerd op koper/zilverionisatie waarbij in lage concentraties koper- en zilverionen aan het drinkwater worden toegevoegd. De concentraties die maximaal worden toegevoegd aan het water zijn voldoende om de schadelijke bacteriën, zoals legionella, in het drinkwater te elimineren. Zilver speelt hierbij als zuiverend edelmetaal een belangrijke rol. Toelating van de Ctgb bevestigt dat de gebruikte concentraties niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Zware metalen Toch worden koper en zilver nog vaak als zware metalen beschouwd, waardoor toevoegen van deze stoffen aan water bedenkingen [...]

Zilver: een zuiverend edelmetaal2018-07-16T09:47:55+00:00
16 07, 2018

Koper: een antibacterieel sporenmetaal

2018-07-16T09:43:09+00:00

Het ICA systeem is gebaseerd op koper/zilver ionisatie waarbij in lage concentraties koper- en zilverionen aan het drinkwater worden toegevoegd. De concentraties die maximaal worden toegevoegd aan het water zijn voldoende om de schadelijke bacteriën, zoals legionella, in het drinkwater te elimineren. Koper speelt hierbij als antibacterieel sporenelement een belangrijke rol. Toelating van de Ctgb bevestigt dat de gebruikte concentraties niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Zware metalen Toch worden koper en zilver nog vaak als zware metalen beschouwd, waardoor toevoeging van deze stoffen aan water [...]

Koper: een antibacterieel sporenmetaal2018-07-16T09:43:09+00:00
25 06, 2018

ATECA bestaat 15 jaar

2018-07-16T07:56:59+00:00

ATECA, the Dutch water expert, bestaat 15 jaar. We zijn trots op de mooie resultaten die we hebben geboekt en dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten. Als blijk van waardering doen wij graag iets terug voor een zeer innovatief en nobel Nederlands water initiatief.  In de eerste helft van ons lustrum jaar kenden we drie belangrijke mijlpalen. We introduceerde een nieuw klein systeem, de ICA One, waarmee onze unieke techniek ook voor kleine locaties toegankelijk en betaalbaar werd. De ICA One is inmiddels succesvol operationeel bij een groot aantal [...]

ATECA bestaat 15 jaar2018-07-16T07:56:59+00:00
25 06, 2018

Legionella preventie in healthcare

2018-07-16T07:54:25+00:00

De legionellabacterie vormt een serieuze bedreiging voor veel bedrijven en instellingen. Nog steeds worden jaarlijks honderden mensen ziek door besmetting met de bacterie. Door de overheid worden verschillende methoden voorgeschreven om de risico’s op een besmetting te verkleinen: thermisch beheer, fysisch en elektrochemisch beheer. Het ICA-systeem van ATECA valt onder de laatste. Deze techniek blijkt niet alleen effectiever dan de anderen, het is ook eenvoudig in gebruik en levert veelal een kostenbesparing op. Bij gebruik van koper-zilver ionisatie dienen wateranalyses volgens een verplicht programma te verlopen. De maandelijkse bemonstering van een parameter kan worden vervangen [...]

Legionella preventie in healthcare2018-07-16T07:54:25+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok

Plan een GRATIS LOCATIESCAN in met een van onze experts!