Stay updated about the latest developments

Certificaten, wat betekenen ze?

ATECA besteedt veel aandacht aan certificering en toelatingen. Naast dat sommige van de certificaten noodzakelijk zijn om ons product te mogen verkopen, zorgt het er ook voor dat onze klanten weten dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen. Er kunnen soms partijen op de markt begeven die veel beloven, met producten waar nauwelijks onderzoek naar gedaan is. Dit zorgt voor onveilige situaties. Onze producten zijn niet alleen door ons onderzocht en uitvoerig getest, maar ook de onafhankelijke certificeerders hebben onze producten effectief en veilig bevonden.

Kiwa Certificaat

Het toont aan dat ons ICA Systeem is ontwikkeld binnen de wetten en regels van de EU. Kiwa combineert kennis van wetgeving en regelgeving met een diepgaande technische kennis. Kiwa test en certificeert door middel van onafhankelijke experts, inspecties en onderzoek het ICA systeem op gebruikte materialen en werking. De vragen die gesteld worden zijn: doet het ICA systeem wat het beweert? En zijn de materialen geschikt voor contact met water?

ECHA Article 95 toelating

Sinds 1 september 2015 geldt ook de Biocidal Product Regulations (BPR) voor koper-zilver ionisatie systemen. Hierin wordt onder andere bepaald dat alle actieve stoffen in biociden (o.a. koper en zilver) alleen op de EU markt mogen worden gebracht door een artikel 95 leverancier, of aantoonbaar afkomstig zijn van een artikel 95 leverancier. ATECA is 1 de enige artikel 95 leveranciers in Nederland voor zowel koper en zilver. Het betekent dat ATECA volledig onafhankelijk kan opereren. Daarmee garanderen wij onze klanten continuïteit.

Ctgb toelating

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een Nederlandse organisatie die beoordeelt of de biocide werkzaam is, of ze bij gebruik veilig zijn voor mens, dier én milieu. Alleen wanneer een product hieraan voldoet mag het in Nederland verkocht worden. ATECA heeft deze toelating inmiddels al ruim 12 jaar.

HSE Certificaat

Is in het leven geroepen om te zorgen dat wanneer er biocides gebruikt worden in producten of in het productieproces dat dit geen schade toebrengt aan mens, dier en omgeving. Het ICA systeem is voor het HSE certificaat uitvoerig getest om zeker te zijn dat het binnen de kaders van de EU Biocide Regulatie valt. Het is de Britse variant van de ctgb.

WRAS certificaat

WRAS is een certificaat die kijkt naar zowel het volledige product en het materiaal en bepaalt of het de juiste kwaliteit heeft en voldoet aan de standaard. De mechanische componenten worden uitvoerig getest. Ook wordt de waterkwaliteit getest en of er effecten op het water merkbaar zijn. Het is de Britse equivalent van de Kiwa en wordt internationaal veelal erkent als een waardevol en betrouwbaar certificaat.

Toelatingen per land

Zoals ctgb zich toespits op Nederland; hebben vele landen hun eigen toelatingsautoriteit wanneer het op drinkwater aankomt. Het is per land verschillend of er een toelating en test procedure nodig is om in dat land te mogen verkopen. In Europa heeft bijna elk land haar eigen toelatingsautoriteit. Soms accepteren ze het wel om testgegevens van andere landen over te nemen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Of andere vragen? Neem dan contact op met onze experts op info@ateca.nl

Neem contact met ons op!