Is een chemische of thermische reiniging wettelijk verplicht?

chemische of thermische reiniging

Bij ATECA krijgen we regelmatig de vraag of er bij een Legionella besmetting een chemische of thermische reiniging nodig is. Om dit vraagstuk op te helderen hebben we een artikel geschreven over de effectiviteit van dergelijke reinigingen en of het wettelijk verplicht is om ze toe te passen.

Wat houdt een chemische of thermische reiniging in?

Bij een chemische reiniging worden waterleidingen die behandeld dienen te worden gevuld met chemicaliën. Vervolgens moet dit een aantal uur intrekken. Hierdoor kan een locatie met vaak hulpbehoevende bewoners een dag geen water gebruiken. Een chemische reiniging is daarom erg duur en omslachtig.

Een thermische reiniging is minder onpraktisch en kostbaar. Hierbij wordt het leidingsysteem langzaam met heet water gevuld en worden alle tappunten thermisch behandeld. Het grote nadeel van een thermische reiniging is alleen dat het minder doeltreffend dan een chemische reiniging is. Om doelmatig te zijn, moet de watertemperatuur bij de tappunten boven de 60 °C zijn. Dit is vaak lastig uitvoerbaar. 

Als het om de effectiviteit van een chemische of thermische reiniging gaat, is het belangrijk om te weten dat een dergelijke reiniging eenmalig is. Doordat er geen constante bestrijding plaatsvindt kan de besmetting dus terug komen. Er hoeft maar een klein stukje biofilm achter te blijven dat op termijn voor een nieuwe Legionellabesmetting kan zorgen.

Is voor mijn locatie een chemische of thermische reiniging wettelijk verplicht?

Geef mij persoonlijk advies

Vul het contactformulier in om persoonlijk advies te ontvangen.

Pakt chemische of thermische reiniging de biofilm aan?

Biofilm is een slijmerige laag met micro-organismen en andere organische stoffen dat vastgehecht zit aan een oppervlak. Deze slijmerige laag zorgt voor een stabiele beschermende omgeving voor de bacteriën.

Biofilm beschermt de bacterie tegen kortstondige stress, waaronder een tijdelijk verschil in temperaturen en ook chemische middelen. Hierdoor heeft een thermische of chemische reiniging minder effect op bacteriën in een biofilm dan op losse rondzwemmende bacteriën. 

Door de langzamere diffusie van stoffen kan het lang duren voordat de chemicaliën in de biofilm doordringen. Hierdoor worden de bacteriën blootgesteld aan concentraties die niet dodelijk zijn. Daarnaast kunnen bacteriën mechanismen ontwikkelen waardoor ze minder gevoelig worden voor deze chemicaliën en kan er resistentie optreden.

Door de eenmalige toepassing van chemische of thermische reiniging wordt vaak alleen een bovenste toplaag van de biofilm aangepakt. Er hoeft maar een klein stukje of klein laagje biofilm achter te blijven om ervoor te zorgen dat er in een rap tempo een nieuwe besmetting ontstaat. Alleen een techniek die constant aanwezig is kan de biofilm actief bestrijden en de groei onderdrukken. 

Is een chemische of thermische reiniging volgens het Drinkwaterbesluit nodig?

De Nederlandse overheid heeft een Drinkwaterbesluit uitgegeven, hierin staan alle geldende regels en wetten omtrent de productie en distributie van drinkwater.

Het vierde hoofdstuk van dit Drinkwaterbesluit heeft betrekking op Legionellapreventie. In artikel 44, derde lid staat: ”Voor zover thermisch, fysisch of fotochemisch beheer naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van het bedrijf, bedoeld in artikel 37, derde lid, en artikel 38, eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, onverminderd artikel 14 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden gekozen voor elektrochemisch beheer voor zover dit gecertificeerd is op basis van BRL K14010-2.” 

Dit wil zeggen dat wanneer chemische of thermische reiniging redelijkerwijs niet mogelijk is, er voor het ICA systeem gekozen mag worden. De kern van deze wetgeving zit vooral in het woord ‘redelijkerwijs’.

redelijkerwijs bijwoord uitspraak: re-de-lij-ker-wijs

  1. wat redelijk is gezien de omstandigheden
  2. als je met verstand redeneert

Wanneer is iets redelijkerwijs (niet) mogelijk?

Bij een grote locatie is het in veel gevallen haast niet mogelijk om een effectieve chemische of thermische reiniging uit te voeren. Een chemische reiniging vraagt namelijk erg veel van de locatie. Bewoners moeten geïnformeerd worden en soms zelfs de locatie verlaten, hiermee staat de hele organisatie op zijn kop. Een thermische reiniging is organisatorisch weliswaar iets simpeler, maar het heeft ook minder effect. 

Is het met deze wetenschap redelijk om een chemische of thermische reiniging bij een locatie met bijvoorbeeld 145 bewoners uit te voeren?

Het is lastig om het juiste moment voor het plaatsen van het ICA systeem te bepalen als reiniging en andere maatregelen redelijkerwijs niet tegen de bestrijding van Legionella helpen. Per locatie kan dit ook verschillen. Bij ATECA hanteren wij daarom de volgende maatstaf:

het ICA systeem mag ingezet worden bij prioritaire locaties met een terugkerende Legionella overschrijding van >100 kve/L. Daarnaast moeten de volgende stappen zijn doorlopen:

  1. Vaststelling van een Legionella overschrijding;
  2. Brononderzoek;
  3. BRL6010 acties;
  4. Uitvoering van het beheersplan.

Is er na het doorlopen van deze vier stappen nog steeds Legionella aanwezig? Dan kan het ICA systeem worden ingezet om de locatie snel Legionella-veilig te maken.

De voordelen van het ICA systeem

ATECA’s ICA systeem is een veilig en gecertificeerd systeem dat de werking van koper zilver ionisatie veilig en betrouwbaar op meer dan 700+ locaties ter wereld toepast. 

Door de constante aanwezigheid van koper- en zilverionen en het grote residueel effect van 6 weken, wordt de complete besmetting bestreden. Daarnaast hebben de ionen meerdere manieren om bacteriën, schimmels en virussen onschadelijk te maken. Zelfs hardnekkige biofilm wordt aangepakt, met als resultaat een schoon drinkwatersysteem.  

De ICA ServiceLink – een geavanceerd beheer en monitoring systeem – monitort continu het koper zilver ionisatie proces. Hierdoor kunnen wij een veilig drinkwatersysteem garanderen.

Daarnaast biedt dit koper zilver ionisatie systeem de bijkomende voordelen:

  • Uw locatie is gegarandeerd binnen een jaar 100% Legionella-veilig;
  • Er kan maandelijks in plaats van wekelijks worden gespoeld, nadat de locatie 6 maanden Legionella-veilig is. (voorschrift 5.1.7 van bijlage 2)
  • Uw warm watertemperatuur kan van 60 ˚ C naar 50 ˚ C worden verlaagd, nadat de locatie 6 maanden Legionella-veilig is.

Hiermee biedt het ICA systeem zowel voor uw budget als uw veiligheid vele voordelen!

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur mij meer informatie over de inzet van het ICA systeem.