De werking van koper zilver ionisatie

Heeft u altijd al meer over de werking van koper zilver ionisatie willen weten? Als expert in Legionella preventie legt ATECA u uit hoe de edelmetalen koper en zilver voor veilig drinkwater zorgen.

Koper zilver ionisatie bestaat uit eenvoudige scheikunde

De werking van koper zilver ionisatie mag misschien erg ingewikkeld lijken, maar in werkelijkheid is het op eenvoudige scheikunde gebaseerd.

Bij koper zilver ionisatie ontstaan er positieve zilver- (Ag+) en koper (Cu2+) ionen. Een ion is een atoom met een elektrische lading. Deze is positief als het een elektron mist en negatief als het een elektron extra heeft.

Deze ionen worden ingezet voor het bestrijden van Legionella bacteriën in drinkwatersystemen. Deze ionen stoppen niet alleen de groei van Legionella, maar ook andere schadelijke bacteriën zoals E. coli en Pseudomonas die in langzaam stromend en stilstaand water voor kunnen komen.

De werking van koper zilver ionisatie in 3 stappen

Natuurlijk komt er meer bij de werking van koper zilver ionisatie kijken dan het loslaten van ionen in water. Daarom staan hieronder de 3 stappen beschreven die de koper zilver ionisatie doorloopt.

Werking van koper zilver ionisatie

Stap 1: De koperionen verzwakken de celwand

De opgeloste koperionen (Cu2+) komen door de stroming in contact met de micro-organismen. Door de combinatie van stroming en diffusie van de ionen wordt het bacterie probleem ook op de meest onbereikbare plekken opgelost. Dit kunnen bacteriën zijn, maar ook virussen, parasieten of schimmels.

Als de bacteriën gevonden zijn, maken de koperionen contact met het membraan. Deze verbindingen verstoren de doorlaatbaarheid van de celwand, dit zorgt ervoor dat de celwand kapot gaat en de cel leegloopt. De koperionen dringen de celwand binnen en maken daarmee de weg vrij voor de zilverionen (Ag+).

Stap 2: De zilver- en koperionen leggen de cel stil

De volgende stap van koper zilver ionisatie is dat de zilver- en koperionen in  het micro-organisme doordringen. De ionen stoppen het functioneren van de cel door eiwitten in de cel te vervormen. De koperionen vormen schadelijke bijproducten die verder de cel kapot maken.

Alle systemen die het leven van de cel ondersteunen komen snel tot stilstand.

Stap 3: Uitsterving van de Legionella populatie

In de cel binden de koper- en zilverionen zich aan het reproductiesysteem van het organisme. Door de koper- en zilverionen wordt het reproductiesysteem vervormd en is er geen celgroei en celdeling meer, hierdoor is de vermenigvuldiging van de bacteriën tegengegaan.

De bacteriepopulatie, zoals bijvoorbeeld Legionella, sterft uiteindelijk uit. 

Meer informatie over koper zilver ionisatie

ATECA’s ICA systeem is een veilig en gecertificeerd systeem dat de werking van koper zilver ionisatie veilig en betrouwbaar op meer dan 700+ locaties ter wereld toepast. Door ICA ServiceLink – een geavanceerd beheer en monitoring systeem – monitort het continue het koper zilver ionisatie proces.

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur mij meer informatie over koper zilver ionisatie.