Voor- en nadelen van koper zilver ionisatie

voor- en nadelen koper zilver ionisatie

Cachafeiro et al. (2007) bestudeerde de effectiviteit van koper zilver ionisatie over een periode van 10 jaar en liet zien dat deze techniek zeer doeltreffend is in de bestrijding van Legionella en biofilm, zowel op korte en lange termijn. Andere technieken, zoals heat-shock, faalden op de lange termijn (Sarjomaa et al., 2011; Lin et al., 2011). Het voordeel van koper zilver ionisatie is dat het werkzaam is in de gehele drinkwaterinstallatie (RIVM, 2012). Waardoor het probleem in zijn geheel wordt aangepakt. De volledige uitroeiing van Legionella is echter niet mogelijk.

In een omgeving met pH waarde boven de 8 vermindert de werking van koper zilver ionisatie (Cachafeiro et al., 2007). Ondanks dat de bestrijding van Legionella langzamer gaat bij extreem basische omstandigheden, blijft het systeem gewoon zijn werk doen. De effectiviteit van deze techniek is niet afhankelijk van temperatuur, wel werkt de techniek nóg beter bij een hoge temperatuur (Cachafeiro et al., 2007). Daarnaast heeft koper zilver ionisatie een lange restwerking (RIVM, 2012). Zelfs als het systeem zou uitvallen is er nog steeds beheer door de werkende koper zilver ionen, dit noemen we het residueel effect.

Sommige micro-organismen kunnen een resistentie opbouwen tegen zilver (Lin et al., 2011). Wij hebben dit in de afgelopen 18 jaar echter nog nooit meegemaakt. Onze ervaring leert dat wanneer koper zilver ionisatie wordt ingezet, de installatie gegarandeerd Legionella veilig wordt. Bij ons geldt dus ook een niet goed geld terug garantie. Een nadeel van koper zilver ionisatie is dat het een grijzig residue in het sanitair kan achterlaten (Sarjomaa et al., 2011). Dit gebeurt echter slechts bij 10% van de locaties en voornamelijk bij oud sanitair. Het is overigens niet onhygiënisch, maar een natuurlijke reactie van kalk, zilver-ionen en zuurstof. Daarnaast is de aanslag goed te verwijderen.

Op locaties waar koper zilver ionisatie is toegepast, wordt als één van de voordelen het gemak van de installatie en het onderhoud genoemd (RIVM, 2012). Dit komt doordat koper zilver ionisatie niet corrosief is voor het leidingwerk. Ook hoeven geen chemische middelen gebruikt te worden waardoor afsluiters, kleppen en pompen niet worden aangetast. Wanneer de locatie Legionella veilig is wordt het systeem onderhoud natuurlijk nog makkelijker. Daarnaast wordt het ICA systeem online gemonitord waardoor de benodigde onderhoudswerkzaamheden nauw nageleefd kunnen worden zonder onnodige spoelwerkzaamheden te verrichten.

Een ander voordeel, specifiek van het ICA systeem is dat de koper en zilver concentraties verlaagd kunnen worden en het spoelprogramma teruggebracht worden naar maandelijk spoelen nadat de installatie een ½  jaar Legionella veilig is (zie Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater voorschrift 5.1.7 van bijlage 2). Het KWR heeft onderzoek gedaan naar het verlagen van koper en zilver concentratieniveaus zonder verlies van de effectiviteit (Oesterholt, 2007). Een locatie met het ICA systeem waar gedurende een jaar de geadviseerde koper- en zilverconcentraties werden toegepast kon daarna over een jaar tijd de koper- en zilverconcentratie worden verlaagd tot 75% onder de advieswaarde zonder dat de Legionellabesmetting terugkwam (Oesterholt, 2007).

 • doeltreffend op korte en lange termijn

 • werkzaam in de gehele installatie

 • verwijdert ook biofilm

 • groter residueel effect

 • effectiviteit is niet afhankelijk van temperatuur

 • bewezen meest effectieve Legionella beheers techniek

 • minder onderhoud aan het drinkwatersysteem

 • niet corrosief voor het leidingwerk

 • 1/2 jaar Legionella veilig? Concentratie van Cu en Ag kunnen verlaagt worden zonder verlies van effectiviteit*

 • 1/2 jaar Legionella veilig? Wekelijks spoelprogramma mag verminderd worden naar maandelijks spoelprogramma*

 • mogelijk grijzig residue bij oud sanitair

 • sommige micro-organismen kunnen een resistentie opbouwen tegen zilver

 • pH boven de 8 vermindert de werking van techniek

*Alleen het ICA systeem heeft hier een toelating voor (zie Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater voorschrift 5.1.7 van bijlage 2)

Bronnen:

Bartels, A. (2019). Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties. ISSO-congres Alternatieve technieken

Cachafeiro SP, Naveira IM, García IG. 2007. Is copper-silver ionisation safe and effective in controlling legionella? J Hosp Infect. 67:209-216.

Chen YS, Lin YE, Liu YC, Huang WK, Shih HY, Wann SR, Lee SS, Tsai HC, Li CH, Chao HL, Ke CM, Lu HH, Chang CL. 2008. Efficacy of point-of-entry copper– silver ionisation system in eradicating Legionella pneumophila in a tropical tertiary care hospital: implications for hospitals contaminated with Legionella in both hot and cold water. J. Hosp. Infect. 68:152-158.

Lin YE, Stout JE, Yu VL. 2011. Controlling Legionella in hospital drinking water: an evidence-based review of disinfection methods. Infect Control Hosp Epidemiol. 32:166-73.

Mòdol J, Sabrià M, Reynaga E, Pedro-Botet ML, Sopena N, Tudela P, Casas I, Rey-Joly C. 2007. Hospital-acquired legionnaires disease in a university hospital: impact of the copper-silver ionization system. Clin Infect Dis. 44:263-265.

Oesterholt F. 2007. Optimalisatie van koper/zilver-ionisatie in leidingwaterinstallaties bij de Rijksgebouwendienst. KWR rapport nr. 07.042

RIVM Rapport 703719078. (2012). Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties.

Sarjomaa M, Urdahl P, Ramsli E, Borchgrevink-Lund CF, Ask E. 2011. Prevention of Legionnaires’ disease in hospitals. Tidsskr Nor Laegeforen. 131:1554-1557.