Effectiviteit van Koper Zilver Ionisatie

Als vervolg op het artikel van vorige week, willen we het deze week hebben over de effectiviteit van koper zilver ionisatie. In het onderzoek van het RIVM (2012) hebben ze middels een wetenschappelijk literatuuronderzoek de effectiviteit van verschillende Legionella preventie technieken onderzocht. Wij hebben de bevindingen rondom koper zilver ionisatie samengevat. In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van koper zilver ionisatie; waar de effectiviteit van deze techniek op gebaseerd is; en bespreken wat de PWN en de GGD de meest effectieve beheerstechniek vinden.

RIVM rapport over effectiviteit van koper zilver ionisatie

In het RIVM Rapport (2012) en de presentatie van Alvin Bartels op het ISSO congres (2013) over alternatieve technieken wordt koper zilver ionisatie het meest genoemd als effectief. Het is een efficiënte methode voor bestrijding van de Legionellabacterie op de lange termijn (Cachafeiro et al., 2007). Daarnaast concludeerde Lin et al. (2011) in hun review dat koper zilver ionisatie dé meest effectieve technologie is om Legionella te beheersen.

Voor- en nadelen van koper zilver ionisatie
 • doeltreffend op korte en lange termijn

 • werkzaam in de gehele installatie

 • verwijdert ook biofilm

 • groter residueel effect

 • effectiviteit is niet afhankelijk van temperatuur

 • bewezen meest effectieve Legionella beheers techniek

 • minder onderhoud aan het drinkwatersysteem

 • niet corrosief voor het leidingwerk

 • 1/2 jaar Legionella veilig? Concentratie van Cu en Ag kunnen verlaagt worden zonder verlies van effectiviteit*

 • 1/2 jaar Legionella veilig? Wekelijks spoelprogramma mag verminderd worden naar maandelijks spoelprogramma*

 • mogelijk grijzig residue bij oud sanitair

 • sommige micro-organismen kunnen een resistentie opbouwen tegen zilver

 • pH boven de 8 vermindert de werking van techniek

*Alleen het ICA systeem heeft hier een toelating voor (zie Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater voorschrift 5.1.7 van bijlage 2)

Lees hier de wetenschappelijke onderbouwing van het RIVM over de voor- en nadelen van koper zilver ionisatie .

Effectiviteit van koper zilver ionisatie is afhankelijk van ionconcentratie en dode leidingen

De effectiviteit is wel afhankelijk van de gebruikte Cu en Ag concentraties en de hoeveelheid dode leidingen (RIVM, 2012). Daarom is het van belang om het ionisatieprocess 24/7 te laten monitoren en daardoor een veilige werking van het systeem te kunnen garanderen. Een betrouwbare koper zilver ionisatie partij kan het online monitoring en bijbehorende systeem onderhoud volledig uit handen nemen van de klant. Ook worden het aantal dode leidingen in kaart gebracht en hier een passend advies voor geven. Neem contact op voor meer informatie over de service en beheer mogelijkheden bij ATECA.

Wat vinden de PWN en de GGD de meest effectieve beheerstechniek?

Wanneer Legionella niet controleerbaar is met reguliere technieken dan is koper zilver ionisatie de meest effectieve alternatieve methode volgens de PWN. “(…) omdat de techniek nog een lange periode restwerking heeft en de techniek goed ingeregeld kan worden en op afstand gevolgd. Door de restwerking biedt deze techniek nog beheer als het systeem uitvalt.” (geciteerd in RIVM, 2012). GGD daarentegen noemt geen specifieke beheerstechniek. Volgens hen is de beste beheerstechniek een die zo min mogelijk onderhoud vergt en zo min mogelijk afhankelijk is van menselijk handelen. Op locaties waar koper zilver ionisatie is toegepast wordt als een van de voordelen het gemak van installatie en onderhoud van het systeem genoemd (RIVM, 2012). Verder ervaart de GGD dat de risicoanalyses en het beheersplan vaak niet nauw nageleefd worden door de beheerders op locatie (RIVM, 2012). Daarom biedt ATECA een volledig service en beheer pakket aan om de druk bij de beheerder te verlagen en het Legionella probleem uit handen te nemen.

Bronnen:

Bartels, A. (2019). Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties. ISSO-congres Alternatieve technieken

Cachafeiro SP, Naveira IM, García IG. 2007. Is copper-silver ionisation safe and effective in controlling legionella? J Hosp Infect. 67:209-216.

Chen YS, Lin YE, Liu YC, Huang WK, Shih HY, Wann SR, Lee SS, Tsai HC, Li CH, Chao HL, Ke CM, Lu HH, Chang CL. 2008. Efficacy of point-of-entry copper– silver ionisation system in eradicating Legionella pneumophila in a tropical tertiary care hospital: implications for hospitals contaminated with Legionella in both hot and cold water. J. Hosp. Infect. 68:152-158.

Lin YE, Stout JE, Yu VL. 2011. Controlling Legionella in hospital drinking water: an evidence-based review of disinfection methods. Infect Control Hosp Epidemiol. 32:166-73.

Mòdol J, Sabrià M, Reynaga E, Pedro-Botet ML, Sopena N, Tudela P, Casas I, Rey-Joly C. 2007. Hospital-acquired legionnaires disease in a university hospital: impact of the copper-silver ionization system. Clin Infect Dis. 44:263-265.

Oesterholt F. 2007. Optimalisatie van koper/zilver-ionisatie in leidingwaterinstallaties bij de Rijksgebouwendienst. KWR rapport nr. 07.042

RIVM Rapport 703719078. (2012). Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties.

Sarjomaa M, Urdahl P, Ramsli E, Borchgrevink-Lund CF, Ask E. 2011. Prevention of Legionnaires’ disease in hospitals. Tidsskr Nor Laegeforen. 131:1554-1557.