Zorggroep Marente neemt legionella preventie zeer serieus. Het heeft daarom gekozen om bij een aantal locaties, waar legionella preventie op basis van thermisch beheer niet afdoende was, het ICA systeem in te zetten. Na in eerste instantie ‘wat sceptisch’ te zijn, bleek het ICA systeem de uiteindelijke oplossing. Nico Kamerman, verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen, terreinen en technische installaties, is erg tevreden en heeft nu ICA systemen op 5 van de 14 locaties operationeel. De 5 locaties zijn allemaal legionella vrij.

Functionele benadering
In eerste instantie wordt de legionellaproblematiek zeer ‘technisch’ benadert. Marente kiest ATECA voor een ‘functionele’ benadering. Prioritaire bedrijfsorganisaties moeten aan een aardige waslijst aan regels voldoen; er moeten werkbladen worden gevolgd, logboeken worden bijgehouden, er zijn spoelfrequenties, KIWA-normen, en ga zo maar door. Als je je daar allemaal aan houdt, heb je geen legionellaprobleem, zo is de gedachte. Dat laatste blijkt in de praktijk echter niet zo te zijn. Wij kiezen dan ook voor een heel andere benadering, waarbij niet die technische, maar een functionele aanpak centraal staat. In de wet wordt over een overschrijding gesproken bij honderd KVE/liter; het is onze eerste prioriteit om ervoor te zorgen dat legionella concentraties daaronder blijven.

ATECA-Marente artikel, Legionella vakblad, september 2017