Het ICA systeem is gebaseerd op koper/zilverionisatie waarbij in lage concentraties koper- en zilverionen aan het drinkwater worden toegevoegd. De concentraties die maximaal worden toegevoegd aan het water zijn voldoende om de schadelijke bacteriën, zoals legionella, in het drinkwater te elimineren. Zilver speelt hierbij als zuiverend edelmetaal een belangrijke rol. Toelating van de Ctgb bevestigt dat de gebruikte concentraties niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu.

Zware metalen
Toch worden koper en zilver nog vaak als zware metalen beschouwd, waardoor toevoegen van deze stoffen aan water bedenkingen oproept. Zware metalen hebben een slechte naam door de soms giftige en schadelijke eigenschappen die een aantal van deze metalen hebben. Strikt genomen vallen bijna alle metaalsoorten in de categorie zware metalen, zoals goud, platina, zilver, koper, lood, zink, kwik en uranium. Onderling verschillen deze metalen echter erg qua toxiciteit.

Edelmetalen
Een deelverzameling van metalen is de groep Edelmetalen. Kenmerkend is dat deze metalen niet of weinig worden aangetast door zuurstof (oxidatie). Ze vormen geen gevaar voor mens en milieu. Vandaar dat deze soorten gebruikt worden als sieraden. Goud, platina en zilver zijn edelmetalen.

Zilver: een zuiverend edelmetaal
Zilver bezit als enige edelmetaal antibacteriële eigenschappen. Het zilver ion hecht zich aan de schadelijke bacteriën en verstoort zodanig de interne structuur en processen van de cel dat de bacterie dood gaat en zich niet meer kan voortplanten. Deze unieke eigenschappen van zilver maken dat we het niet als een gevaarlijk zwaar metaal moeten zien, maar als een zuiverend edelmetaal.