ATECA is al meer dan 16 jaar expert en marktleider op het gebied van legionellabestrijding op basis van koper zilver ionisatie in drinkwaterinstallaties. In de afgelopen tien jaar heeft het ICA systeem al op meer dan 100 prioritaire locaties in Nederland gezorgd voor een blijvend legionellaveilige omgeving.

Het ICA systeem kreeg in januari 2012 als eerste de KIWA BRL-14010 certificering. Dit betekent dat het ICA systeem geheel voldoet aan de gestelde eisen:

  • De gebruikte materialen hebben een ATA-keur. Dit geeft de zekerheid dat het drinkwater van goede kwaliteit blijft
  • Er is geen gevaar voor mens en milieu
  • Het systeem is bewezen effectief in legionellabestrijding
  • Het beheersconcept voor het ICA-systeem moet goed zijn om in het legionella beheersplan te worden ingeschoven
  • Veilige werking van het systeem: over- en onderdosering wordt voorkomen, verschillende alarm instellingen aanwezig en voortdurende data opslag

Vooral de unieke ICA ServiceLink waarmee ATECA alle geplaatste systemen 24/7 in de gaten houdt, wordt door het KIWA geroemd. De ICA ServiceLink ondersteunt daarmee het beheersplan dat ATECA inzet voor elke locatie. Fysieke controle en inspectie op regelmatige basis blijft echter noodzakelijk. Koper-zilverionisatiesystemen werken in en met drinkwater en daar wil ATECA geen enkel risico nemen.

Legionellapreventie in onze zorg. Het ICA systeem is uw zekerheid.