Na ruim 17 jaar ervaring in legionellapreventie met het ICA systeem zijn ons veel argumenten om niet over te gaan tot een koper zilver ionisatie systeem ter ore gekomen. Soms gegrond, veelal discutabel, maar vaak door een gebrek aan informatie over koper zilver ionisatie en de toepassing hiervan.

In een persoonlijk gesprek en een scan van de locatie kunnen wij twijfel en misvattingen vaak wegnemen. In de daarop volgende fase nemen wij ook de legionella besmetting weg. Het komt helaas nog vaak voor dat locaties kampen met terugkerende legionella besmetting en onnodig lang vervreemd blijven van koper zilver ionisatie systemen door misinformatie. Hieronder hebben wij getracht de meest voorkomende misvattingen op een rij te zetten:

1. Voldoen aan de regelgeving

“Ik mag nog geen koper zilver ionisatie systeem plaatsen”. Volgens de wet zou een koper zilver ionisatie systeem ingezet mogen worden na een terugkerende besmetting op hetzelfde tappunt. In de praktijk wordt er een langer traject bewandeld en dat is ook wenselijk om noodzaak aan te tonen. Echter zien wij het met enige regelmaat doorslaan naar de andere kant; jarenlange besmettingen, eindeloos spoelen, vele aanpassingen aan het leidingwerk en desinfecties leiden tot niks dan frustratie en torenhoge kosten. Veel van onze klanten hadden ons graag in een eerder stadium ingezet. Heeft u een terugkerende besmetting op hetzelfde tappunt? Het ICA systeem zorgt voor een 100% Legionella veilige locatie binnen één jaar. De veelgehoorde misvatting dat koper zilver alleen als laatste redmiddel ingezet mag worden is dus te kort door de bocht. Afhankelijk van de locatie kan het vaak veel eerder ingezet worden.

2. Het lokale waterbedrijf

“Het lokale waterbedrijf zegt dat er geen koper zilver ionisatie gebruikt mag worden.” De realiteit is dat het waterbedrijf hier geen zeggenschap over heeft. Het waterbedrijf heeft soms een inspecterende rol en controleert of er aan de regelgeving wordt voldaan. Zij doet nimmer uitspraak of geeft toestemming tot het plaatsen van een koper zilver ionisatie systeem. Het ATECA team kan op basis van de locatie scan aangeven of het ICA systeem geplaatst mag worden, dit gaat geheel volgens de strikte protocollen. Bij twijfel kunt u altijd vrijblijvend contact op nemen.

3. ILT

“Ik krijg geen ontheffing van ILT.” ILT hoeft geen ontheffing te geven. Een BRL6010 adviesbureau moet de plaatsing van een koper zilver ionisatie systeem motiveren aan de hand van besmettingen en de eerder genomen maatregelen. Dit gemotiveerd oordeel van de adviseur bewaart u op locatie bij het systeem. Bij controle van de inspectie kunt u dit oordeel overdragen aan de ILT. Wij melden de plaatsing van het ICA systeem via een online portaal aan bij ILT. Er bestaat bij ons dan ook nimmer twijfel of de plaatsing van het ICA systeem aan de regelgeving voldoet.

4. Toevoegingen aan het drinkwater

“Ik mag toch geen zware metalen toevoegen aan het drinkwater?” Enige tijd geleden was er veel aandacht in de media rondom de toxicologische kenmerken van zink en lood en de aanwezigheid daarvan in het drinkwater. Daaruit volgde dat deze zware metalen niet meer in het drinkwater toegevoegd mogen worden. De genoemde zware metalen behoren tot een rijtje giftige metalen met hoge atoommassa. Koper en zilver hebben daarentegen geen hoge atoommassa en zijn niet giftig. Koper en zilver behoren dus niet tot dit rijtje – deze metalen komen van nature in ons water voor (koper) en hebben zelfs natuurlijke desinfecterende eigenschappen (zilver). Daarnaast hanteert het ICA systeem een zeer lage dosering van koper en zilver die ver onder de richtlijn van het World Health Organisation zit.

5. Gezondheid

“Koper en zilver, dat zijn toch zware metalen en heel slecht voor de gezondheid?” Het ICA systeem en haar techniek is uitgebreid onderzocht door het CTGB en KIWA en voldoet aan alle strikte protocollen. Conclusie: het is niet slecht voor het milieu noch voor uw gezondheid. In deze concentraties worden de werkzame stoffen simpelweg niet opgenomen door het menselijk lichamen maar verlaten het gewoon weer. Tevens zijn alle materialen die gebruikt worden voor het vervaardigen van het ICA systeem volkomen veilig voor mensen.

6. Zwarte aanslag

“Wij willen geen vieze zwarte aanslag in de potten.” Het is waar dat koper zilver ionisatie systemen een grijzig spoor kunnen achterlaten in sanitair. Echter komt dit slechts bij 10% van de locaties voor en voornamelijk bij oud of inferieur sanitair. Het is overigens niet vies of onhygiënisch, het is namelijk een natuurlijke reactie van kalk, zilver-ionen en zuurstof. Daarnaast kent de applicatie van koper zilver ionisatie vele voordelen vergeleken met andere technieken. Een dergelijke afweging, tussen Legionella veilig worden binnen één jaar met een lichte aanslag of jarenlang een besmetting bestrijden met eindeloos spoelen, is dan ook snel gemaakt.

7. Chemische reiniging

“Moet ik chemisch reinigen voordat ik het ICA systeem installeer?” Dat is zeker niet verplicht en in veel gevallen kan het niet of is het organisatorisch onhaalbaar. Er zijn echter wel situaties waarbij het wenselijk is, afhankelijk van de locatie en de grote van de Legionella besmetting. Voordeel van chemische reiniging bij aanvang is dat het ICA systeem geplaatst kan worden in een “schone” situatie. Deze legionella veilige situatie wordt uiteindelijk ook bereikt zonder vooraf chemisch te reinigen, ware het misschien wat langer duurt.

8. Investering

“Koper zilver ionisatie systemen zijn toch onbetaalbaar?” Op basis van een locatie scan kunnen we het Legionella probleem in kaart brengen en een geschikt advies geven. In onze werkplaats bouwen wij een passend ICA systeem afgestemd op uw locatie. Afhankelijk van deze factoren kunnen wij een prijsindicatie geven voor het systeem en de installatie. Ondanks dat koper zilver ionisatie klinkt als een stevige investering; zijn onze klanten meestal positief verrast na het ontvangen van een offerte. Zoals een van onze slogans aangeeft: “wij geloven in schoon en veilig water voor iedereen”. Neem daarom gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte – wij hopen dat wij ook u positief kunnen verrassen.

9. Onderhoud en elektroden kosten

“De kosten lopen enorm op door het onderhoud.” Afhankelijk van de grote van de besmetting en de locatie wordt het water behandeld met koper- en zilverionen voor € 0,10 per m3. On-site service en externe continue monitoring bieden wij aan vanaf € 50,- per maand.

Bescherm uw mensen, ga voor de hoogste kwaliteit en verlaag uw kosten door proactief om te gaan met preventie in Legionella en andere watergedragen ziekteverwekkers. Koper zilver ionisatie kan de risico’s in uw waterbeheer effectief aanpakken.