Koudwaterleiding steeds vaker bron van legionella

Het aantal meldingen van legionellabesmettingen stijgt jaarlijks, ondanks alle veiligheidsmaatregelen en voorschriften. Tegen alle verwachtingen is ligt hierbij steeds vaker de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. De reden hiervoor lijkt ligt al bij het ontwerp of de bouw van een gebouw.

ISSO onderzoek
Het kennisinstituut voor installatietechniek, ISSO, meldt na onderzoek dat veel besmettingen te voorkomen zijn wanneer ontwerpers, installateurs en bouwbedrijven beter de wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. Maar liefst 75% van de Nederlandse gebouwen die in Nederland als risicovol wordt bestempeld kampt vroeg of laat met een legionellabesmetting. Dit zou zeker voorkomen kunnen worden, wanneer er voldoende aandacht zou zijn voor veilige aanleg en beheer van waterleiding installaties.

Koudwaterleidingen
Het meest opvallende dat het onderzoek liet zien is dat koudwaterleidingen vaker besmet raken met legionella dan warmwaterleidingen (respectievelijk 88% en 29%). En dat terwijl de ideale temperatuur voor de legionellabacterie om zich te vermenigvuldigen ligt tussen de 25ºC en 50ºC.

Ontwerp en bouw
De oorzaak voor de groeiende legionella problemen in koudwaterleidingen ligt in het ontwerp en de bouw van gebouwen. Leidingen lopen door warme leidingschachten of dicht naast verwarmingsleidingen. Door het ontwerp en de bouw van een gebouw kan het dus snel mis gaan in het beheer en onderhoud ervan. Installateurs en adviseurs kunnen