Koper: een antibacterieel sporenmetaal

Het ICA systeem is gebaseerd op koper/zilver ionisatie waarbij in lage concentraties koper- en zilverionen aan het drinkwater worden toegevoegd. De concentraties die maximaal worden toegevoegd aan het water zijn voldoende om de schadelijke bacteriën, zoals legionella, in het drinkwater te elimineren. Koper speelt hierbij als antibacterieel sporenelement een belangrijke rol. Toelating van de Ctgb bevestigt dat de gebruikte concentraties niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu.

Zware metalen
Toch worden koper en zilver nog vaak als zware metalen beschouwd, waardoor toevoeging van deze stoffen aan water bedenkingen oproept. Zware metalen hebben een slechte naam door de soms giftige en schadelijke eigenschappen die een aantal van deze metalen hebben. Strikt genomen vallen bijna alle metaalsoorten in de categorie zware metalen, zoals goud, platina, zilver, koper, lood, zink, kwik en uranium. Onderling verschillen deze metalen echter erg.

Antibacterieel sporenelement
Koper is voor de mens een sporenelement. Een sporenelement is een stof dat in de voeding van een organisme aanwezig moet zijn voor een goede groei en functie, maar slechts in minimale hoeveelheden (microgrammen tot milligrammen). Daarnaast bezit koper antibacteriële eigenschappen. Het hecht zich aan de celwand van micro-organismen en veranderen de doordringbaarheid van die celwand. Belangrijke voedingsstoffen kunnen dan niet meer in de cel komen, waardoor de bacterie sneller afsterft. Koperen waterleidingen verminderen de groei van bacteriën in het water.

Koper in water
Water neemt koper op. De koperen leidingen lossen als het ware heel langzaam op in het water. Hoe zachter het water, hoe meer de koper van de leidingen wordt afgesnoept. Nou gebeurt er iets opmerkelijks als het ICA-systeem wordt ingezet: de gemiddelde koperconcentratie in het water is in veel gevallen lager dan de concentratie koper voordat het ICA systeem geplaatst werd. Dus ondanks dat koper ionen worden toegevoegd, is de totale concentratie koper in het water minder. Een verklaring hiervoor is dat er veel minder koper van de leidingen oplost in het water doordat het water reeds koper- en zilverionen in zich heeft. De koperconcentratie kan afnemen tot wel 20%.

Deze unieke eigenschappen van koper maken dat we het niet als een gevaarlijk zwaar metaalsoort moeten zien, maar als een antibacterieel sporenelement.