Nog steeds worden jaarlijks honderden mensen ziek ten gevolge van legionellabesmetting. Inmiddels is algemeen bekend dat besmetting plaatsvindt door het inademen van vrijgekomen microscopisch kleine besmette waterdruppeltjes (aerosole). Minder bekend is dat ook het verslikken in besmet water kan leiden tot een fatale longontsteking.

In een groot ziekenhuis in Nederland is een patiënt overleden aan de gevolgen van legionellabesmetting, die dat onmogelijk had kunnen oplopen door een aerosol tappunt. Nader onderzoek leerde dat de patiënt zich verslikt had in een glas kraanwater waardoor drinkwater in de longen terecht was gekomen. Het drinkwater had een verhoogde concentratie legionellabacteriën met de infectie als gevolg. Ouderen met gezondheidsproblemen, Parkinson- of Alzheimerpatiënten hebben vaak problemen met slikken. Logopedisten kunnen helpen het slikken te verbeteren of stabiel te houden. Ingrid de Jong, als logopediste werkzaam in verschillende verpleeghuizen, reageerde geschrokken toen ze bovenstaand verhaal vernam. Veel van haar patiënten en cliënten verslikken zich in het eten en drinken dat ze innemen. “Als een patiënt van mij zich verslikt in water, dan zou het water tot in de longen kunnen komen” zegt ze.

Longontsteking is bijvoorbeeld bij Parkinson patiënten vaak de doodsoorzaak. Dan rijst bij ons de vraag: bestaat er een relatie met de legionella bacterie? Er zijn op dit moment geen onderzoeken bekend die dit verband aantonen, maar de combinatie legionella bacterie, verslikken en longontsteking zet aan tot nadenken. Het tragische bovengenoemde voorval laat zien dat extra aandacht voor aerosole tappunten niet genoeg is. Legionellapreventie in zorginstellingen heeft er dus een nieuwe uitdaging bij.

ICA systeem
Het ICA systeem van ATECA is een legionella preventie systeem die in diverse zorginstellingen al zeer succesvol is ingezet om definitief af te rekenen met legionellabacteriën in het drinkwater. Binnen enkele maanden is de gehele drinkwaterinstallatie volledig legionellavrij. ATECA geeft met het ICA systeem een niet-goed-geld-terug garantie voor een 100% legionellavrije locatie.