Het Ministerie van I&W heeft wettelijk bepaald dat het ICA systeem een maandelijks spoelprogramma mag handhaven.

ATECA heeft door middel van onderzoek aangetoond dat het ICA systeem een zeer effectieve werking heeft tegen de legionella bacterie. Op 1 januari 2018 is dit erkent met de wettelijke goedkeuring om het wekelijkse spoelprogramma terug te brengen naar een maandelijks spoelprogramma – dit is tevens 2x efficiënter in vergelijking tot de concurrentie.

Wat betekent dit voor u?
Met de inzet van het ICA systeem hoeft u niet 52 keer, maar slechts 12 keer per jaar te spoelen! Dit betekent, besparingen op water en arbeid, minder gedoe en beter voor het milieu – zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Mark Engelenburg, Directeur van ATECA: “Wij zijn heel trots dat het ICA systeem zich wederom heeft bewezen als het state-of-the-art koper/zilver ionisatie systeem op de Nederlandse markt. Een maandelijks spoel programma geeft onze klanten een zeer groot voordeel en toont de effectieve werking van het ICA systeem aan.”

ATECA zorgt ervoor dat het water bij u uit de kraan veilig en betaalbaar blijft.
Meer weten over wat het ICA systeem voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!

De eerder afgegeven brief van I&W is NIET meer geldig en wordt vervangen door deze wetgeving. Lees hieronder de aangepaste wetgeving. Liever het hele bestand lezen? Klik hier


Per 1 januari 2018 is een wijziging van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater in werking getreden in voorschrift 5.1.7 van bijlage 2.

 Artikel 2
Voor het ICA koperzilverionisatiesysteem gelden de volgende voorschriften:

  1. Als minimale spoelfrequentie wordt op basis van de uitgevoerde pilots vastgesteld een spoelfrequentie van minimaal eens per maand.
  2. Onderdeel a van voorschrift 5.1.6 van bijlage 2 van deze regeling is niet van toepassing, indien de spoelfrequentie niet eerder wordt verlaagd dan dat er op de betreffende locatie minimaal een half jaar sprake is van een stabiele situatie, zowel met betrekking tot zowel de gehalten van koper- en zilverionen in het behandelde water als de afwezigheid van legionellabacteriën.