Uitspraak rechter in zaak monsterprogramma alternatieve legionella technieken

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gepubliceerd die gevolgen heeft op de uitvoering van het aanvullende wateranalyse programma bij inzet van een alternatieve legionella preventie techniek en geeft daarmee duidelijkheid over de wijze waarop Tabel IIId moet worden geïnterpreteerd. In de uitspraak wordt specifiek gekeken naar de inzet van een ultrafiltratie systeem.

De uitspraak kan als volgt worden samengevat:
– Het aantal monsternamen per jaar beschreven in tabel IIId komt bovenop de verplichte reguliere monstername van 2 keer per jaar. Dus in het geval van ultrafiltratie dienen 4 monsternamen per jaar plaats te vinden.
– Het aantal te bemonsteren tappunten tijdens de monstername volgens tabel IIId is gelijk aan het totaal aantal tappunten dat tijdens de reguliere monstername moet worden bemonsterd. Dit betekend dat monstername aan 1 tappunt tijdens de aanvullende monstername volgens tabel IIId niet voldoende is.

Helaas komt bovenstaande uitspraak niet overeen met hoe velen uit de legionella branche de aanvullende monsternamen volgens tabel IIId uitvoeren. ATECA is het niet geheel eens met de manier waarop deze uitspraak invloed heeft op de inzet van haar ICA systeem.

Zo zijn er nog onduidelijkheden over het monstername programma bij inzet van bijvoorbeeld het ICA systeem (koper/zilver ionisatie):
– Dienen er dan bijvoorbeeld tijdens de halfjaarlijkse monstername alle tappunten dubbel (12+2) bemonsterd te worden?
– De verschillende parameters die bij inzet van koper/zilver ionisatie moeten worden geanalyseerd geeft bij afbouw volgens ‘noot 5’ van tabel IIId een volledig scheef beeld in de tijd.
– Hoe zit wanneer een parameter, na lange periode onder de maximale toelaatbare waarde te hebben gezeten, ineens boven de gestelde maximale waarde zit. Voldoet dan enkel een herbemonstering op dat moment?

De ENVAQUA Legionella werkgroep heeft de onduidelijkheid van tabel IIId al eerder bij haar leden gesignaleerd. Er is al een initiatief gaande om samen met I&M een brief op te stellen die meer duidelijkheid geeft of de interpretatie van tabel IIId. Hoe deze uitspraak hier in mee te nemen zal bekeken moeten worden door de Legionella werkgroep.

Het is tot op heden niet bekend of tegen de uitspraak in hoger beroep wordt gegaan.